Automatické aktuality
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 - oznámení o době a místě konání voleb!
více
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024
více
Oznámení - zveřejnění záměru prodeje nem. majetku obce Mirkovice v k.ú. Mirkovice v lokalitě ZTV Mirkovice - stavební parcely!
více
Hromadná kontrola kotlů na tuhá paliva a plyn!
více
Oznámení o konání Valné hromady RSOV Vltava
více
Omezení dodávky pitné vody!
více
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 - oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise!
více
Oznámení zveřejnění záměru proděje nemovitého majetku obce
více
Porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Veřejná vyhláška-hromadný předpis pro daň z nemovitých věcí na rok 2024
více
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 - informace o počtu a sídlech volebních okrsků!
více
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024
více
Volné pracovní místo -ZŠ a MŠ Zubčice!
více
Volby do Evropského parlamentu 7. a 8. června 2024 - informace pro voliče !
více
Letní svoz komunálního odpadu!
více
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024
více
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024
více
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2023
více
Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023
více
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období 2024 pro obec Mirkovice
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, rozpočtových opatření, střednědobého výhledu a závěrečného účtu
více
Schválený střednědobý rozpočtový výhled na rok 2025-2029
více
Schválený rozpočet na rok 2024
více
Rozšíření VO Mirkovice směrem k autoservisu
více
Rozpočtové opatření č. 12/2023
více
Mirkovice - vodovod pro místní část Malčice II.etapa
více
Zřízení nového sběrného místa na třídění odpad!
více
Obec Mirkovice získala 1. místo v soutěži " Jihočeský okresní odpadový přebor 2022"!
více
Rozpočtové opatření č. 11/2023
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu období 2025 - 2029
více
Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2024
více
Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023
více
Pravidelné odkalování vodovodního řadu ve Svachově Lhotce!
více
Obnova kapličky Zahrádka( Holanďan) na par.č.404 v k.ú Zahrádka u Mirkovic
více
Nabídka cvičení pro děti v Dolním Třeboníně!
více
Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023
více
Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023
více
Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023
více
Závěrečný účet za rok 2022
více
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023
více
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023
více
My v tom Jihočechy nenecháme II
více
Kotlíkové dotace!
více
Schválené rozpočtové opatření č. 4
více
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023
více
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023
více
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2022
více
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023
více
Schválené rozpočtové opatření č. 18/2022
více
Informace k dani z nemovitostí na rok 2023
více
Schválené rozpočtové opatření č. 17/2022
více
Schválené rozpočtové opatření č. 16/2022
více
Schválené rozpočtové opatření č. 15/2022
více
Oznámení o vydání změny č.3 územního plánu Mirkovice
více
Schválené rozpočtové opatření č. 14/2022
více
23. zasedání ZJK na čtvrtek 13. října 2022 od 10.00 hodin
více
Výsledky voleb do 1/3 Senátu Č. republiky konané ve dnech 30.9. -1.10. 2022
více
Schválené rozpočtové opatření č. 13/2022
více
Výsledky voleb do Senátu České republiky konaných ve dnech 23. - 24.9. 2022
více
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce konaných ve dnech 23. - 24.9. 2022
více
Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022
více
Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022
více
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce Mirkovice a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 23. a 24. září 2022
více
Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022
více
Veřejná zakázka: Mirkovice - Veřejný vodovod pro místní část Malčice I. etapa
více
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce Mirkovice a 1/3 Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 23. a 24. září 2022
více
Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022
více
Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022
více
Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022
více
Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022
více
Závěrečný účet za rok 2021 - příloha - výkazy za rok 2021
více
Oznámení o počtu volebních obvodů, počtu členů zastupitelstva, počet podpisů na peticích pro nezávislého kandidáta a nezávislých sdružení a podání kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí
více
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022
více
Stanovení počtu členů zastupitelů na období 2022-2026
více
Oznámení - zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č.1 ke smlouvě o zem. pachtu uzavřené dne 15.12.2021
více
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022
více
Závěrečný účet hospodaření RSOV - rok 2021, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021, Výkazy za rok 2021
více
Sbírka zákonů Česká republika částka 66 ze dne 27.5. 2022
více
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o návrhu "Územního plání Přídolí" a data konání opakovaného veřejného projednání
více
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022
více
Sbírka zákonů částka 56 dne 5.5. 2022
více
17.zasedání ZJK dne 19. května 2022 od 10: 00 hodin
více
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022
více
Veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí na rok 2022
více
Pozvánka na zasedání ZO obce Mirkovice na 19.4.2022
více
Veřejná vyhláška doručení návrhu 4. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a oznámení o veřejném projednání návrhu 4. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
více
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 2/2022 ze dne 31.3. 2022 o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
více
Sbírka zákonů částku 42 z 31.března 2022
více
Rozpočtové opatření č. 2/2022
více
Veřejná vyhláška MÚ Trhové Sviny o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2019
více
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č.1/2022 ze dne 28.3.2022 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí požáru
více
Sbírka zákonů částka 34 ze dne 16. března 2022
více
Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a přijetí krizového opatření č.43 a č.44 ze dne 2.3.2022
více
Produkce odpadů v obci Mirkovice za rok 2021
více
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2021
více
Rozpočtové opatření č. 1/2022
více
Schválené rozpočtové opatření č. 14/2021
více
Informace k dani z nemovitých věcí za rok 2022
více
Střednědobý výhled rozpočtu RSOV 2022 - 2025
více
Schválený rozpočet RSOV 2022
více
Schválený rozpočet na rok 2022
více
Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2026
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, rozpočtových opatření, střednědobého výhledu a závěrečného účtu
více
Rozpočtové opatření č. 13/2021
více
Upřesnění nařízení Státní veterinární správy v souvislosti s ptačí chřipkou vůči malým chovatelům drůbeže
více
Informace o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 16.12. 2021
více
Rozpočtové opatření č. 12/2021
více
Návrh rozpočtu na rok 2022 Obce Mirkovice
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 - 2026 Obce Mirkovice
více
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu a schváleného závěrečného účtu RSOV Vltava
více
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 439 z 29.11. 2021
více
Usnesení vlády ČR č. 434-436 ze dne 25.11.2021
více
Rozpočtové opatření č. 11/2021
více
Rozpočtové opatření č. 9/2021
více
Veřejná vyhláška -Oznámení o zahájení řízení o návrhu " Územního plánu Přídolí" a data konání jeho veřejného projednání
více
Rozpočtové opatření č. 8/2021
více
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021. Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
více
Oznámení o zveřejnění vydané změny č.2 UP Mirkovice
více
Rozpočtové opatření č. 7/2021
více
Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o. p. s. za rok 2020
více
Rozpočtové opatření č. 6/2021
více
Oznámení - zveřejnění záměru propachtování nem. majektu obce Mirkovice v k.ú. Chabičovice
více
Oznámení - zveřejnění záměru propachtování nem. majektu obce Mirkovice v k.ú.Zahrádka u Mirkovic
více
Návrh závěrečného účtu za rok 2020
více
Veřejná vyhláška oznámení obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
více
Žádost o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - Spolek Písecké kočky z. s.
více
Rozpočtové opatření č. 5/2021
více
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
více
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
více
Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020
více
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy- změna č.2 UP Mirkovice
více
Manuál pro vyplácení nájmů z honebních pozemků pro rok 2020 - 2021
více
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice na 29.4.2021
více
Informace o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 29.4. 2021
více
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021
více
Rozpočtové opatření č. 4/2021
více
Rozpočtové opatření č. 4/2021
více
Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 15.4.2021 od 8.00 do 15.00 hodin
více
Usnesení - Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví účinného od 12.4. 2021 se mohou od pondělí 12.4. 2021 otevřít knihovny pro veřejnost
více
Sčítání lidu, domů a bytů - oznámení o prodloužení možnosti sečíst se online do 11.5. 2021
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 30.4. 2021 - Zahrádka
více
Rozpočtové opatření č. 3/2021
více
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy - I. etapa od 6.4. 2021 - do 18.4. 2021, II. etapa od 19.4. 2021 - do 22.5. 2021, III. etapa od 22.5. 21
více
Veřejná vyhláška - řízení o návrhu Územního plánu Věžovatá Pláně
více
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
více
Oznámení -zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemku ze dne 1.4.2021
více
Oznámení- zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce Mirkovice v lokalitě ZTV Mirkovice- stavební parcely
více
Oznámení - spojlečné jednání o návrhu UP Český Krumlov
více
Rozpočtové opatření č.2/2021
více
Usnesení vlády ČR č.120 ze dne 3.3.2021
více
Usnesení vlády ČR č.117-119 ze dne 2.3.2021
více
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice na 8.3.2021
více
Pokyn hejtmana Jihočeského kraje č.46 ze dne 1.3.2021
více
Usnesení vlády ČR č.115 ze dne 28.2.2021
více
Usnesení vlády ČR č. 96-114 ze dne 26.2.2021
více
Sbírka zákonů ČR částka 38 ze dne 26.2.2021
více
Oznámení o projednání návrhu UP Přídolí
více
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ( silnice II/1578 Chabičovice -Zahrádka) Chabičovicích
více
Rozpočtové opatření č. 1/2021
více
Rozpočtové opatření č. 1/2021
více
Sčítání lidu, domů a bytu v roce 2021- informace
více
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 za rok 2020
více
Návrh změny č.2 UP Mirkovice
více
Veřejná vyhláška - změna č.2 UP Mirkovice
více
Oznámení - zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Zahrádka u Mirkovic
více
Ombucman dětem - leták
více
Usnesení vlády ČR č.48 ze dne 8.2.2021
více
Oznámení - svolání 4. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
více
Usnesení vlády České republiky č. 31-33 ze dne 28.1.2021
více
Veřejná vyhláška-oznámení o možnosti převzít písemnost
více
Usnesení vlády České republiky č.21-23 ze dne 22.1.2021
více
Rozpočtové opatření č.7/2020
více
Usnesení vlády České republiky č.16-17 o přijetí krizového optření ze dne 18.1.2021
více
Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Mirkovice č.1092018
více
Usnesení vlády České republiky č.9-11 ze dne 7.1.2021
více
Oznámení o zrušení opakovaného veřejného projednání územního plánu Věžovatá Pláň
více
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí na rok 2021
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, rozpočtových opatření, střednědobého výhledu a závěrečného účtu obce Mirkovice
více
Schválený rozpočtový výhled obce Mirkovice na rok 2021-2025
více
Schválený rozpočet obce Mirkovice na rok 2021
více
Rozúčtování skutečných nákladů obce Mirkovice za rok 2019 na sběr a svou netříděného komunálního odpadu
více
Rozpočtové opatření č.6/2020
více
Usnesení vlády ČR č.593-599 ze dne 24.12.2020
více
Usnesení vlády ČR č.578 ze dne 21.12.2020
více
Usnesení vlády ČR č.564 ze dne 17.12.2020
více
Usnesení vlády ČR č.532-537 ze dne 14.12.2020
více
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice na 21.12.2020
více
Návrh výše členského příspěvku RSOV Vltava na rok 2021
více
Rozpočtové změny RSOV Vltava prosinec 2020
více
Návrh rozpočtu na rok 2021 a rozpočtového výhledu na rok 2021-2024 RSOV Vltava
více
Sbírka zákonů ČR částka 216 ze dne 10.12.2020
více
Usnesení vlády ČR č.521-522 ze dne 10.12.2020
více
Oznámení - svolání 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
více
Oznámení - zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Malčice
více
Oznámení- zveřejnění záměru uzavřít dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Mirkovice
více
Oznámení- zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v k.ú. Malčice -Osek
více
Návrh rozpočtového výhledu obce Mirkovice na rok 2021-2025
více
Návrh rozpočtu obce Mirkovice na rok 2021
více
Veřejná vyhláška- oznámení o možnosti převzít písemnost
více
Veřejná vyhláška- oznámení o zahájení řízení o návrhu UP Věžovatá Pláně
více
Usnesení vlády ČR č.498-500 ze dne 30.11.2020
více
Pozvánka na za sedání ZO Mirkovice na 3.12.2020
více
Usnesení vlády ČR č.483 ze dne 23.11.2020
více
Usnesení vlády ČR č.471-478 ze dne 20.11.2020
více
Oznámení-svolání 2.zasedání Zastupitelstva JK dne 3.12.2020
více
Veřejná zakázka: Chabičovice-prodloužení vodovodu
více
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
více
Usnesení vlády ČR č. 462-465 ze dne 16.11.2020
více
Oznámení- zveřejnění záměru propachtování nemovitého majetku obce v k.ú. Žaltice, Chabičovice a Malčice - Osek
více
Oznámení- zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v k.ú. Zahrádka u Mirkovic
více
Oznámení- zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v k.ú. Malčice -Osek
více
Oznámení- zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v lokalitě ZTV Mirkovice- stavební parcely
více
Sbírka zákonů ČR částka 183 ze dne 9.11.2020
více
Rozpočtové opatření č.5/2020
více
Sbírka zákonů ČR částka 182 ze dne 2.11.2020
více
Pozvánka na ZO Mirkovice na 9.11.2020
více
Sbírka zákonů ČR částka 180 ze dne 30.10.2020
více
Oznámení o zrušení opakovaného projednání UP Věžovatá Planě
více
Sbírka zákonů ČR částka 174 ze dne 23.10.2020
více
Oznámení-ustavující zasedání Zastupitelstva JK 3.11.2020
více
Sbírka zákonů ČR částka 171 ze dne 21.10.2020
více
Usnesení vlády ČR č. 1080 ze dne 21.10.2020
více
Usnesení vlády ČR č. 1079 ze dne 21.10.2020
více
Usnesení vlády ČR č. 1078 ze dne 21.10.2020
více
Oznámení o zamyšleném převodu - Státní pozemkový úřad
více
Sbírka zákonů ČR částka 169 ze dne 19.10.2020
více
Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č.36 ze dne 16.10.2020
více
Usnesení vlády České republiky č. 407-414 ze dne 20.10.2020
více
Rozpočtové opatření č.4/2020
více
Usnesení vlády ČR č.391 a č.392 ze dne 30.9.2020
více
Veřejná vyhláška ,opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I.třídy
více
Mimořádné optření KHS České Budějovice č.3/2020 ze dne 1.10.2020
více
Veřejná vyhláška -oznámení o zahájení řízení o návrhu UP Věžovatá Pláně a data konání jeho projednání-opakované veřejné projednání
více
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunkacích
více
Oznámení - zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v k.ú. Zahrádka u Mirkovic
více
Oznámení - zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v k.ú. Mirkovice
více
Oznámení - zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v k.ú. Zahrádka u Mirkovic
více
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů konaných dne 2. a 3.října 2020
více
Pozvánka na 29. zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje na 24.9.2020
více
Rozpočtové opatření č.3/2020
více
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do zastupitestva Jihočeského kraje
více
Nařízení mimořádného opatření č.2/2020 KHS Jihočeského kraje
více
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu( MK Žaltice)
více
Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 2. a 3. října 2020- stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
více
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje
více
Manuál pro vyplácení nájmů z honebních pozemků za rok 2019
více
Sbírka zákonů č.243- 246 ze dne 13.5.2020
více
Usnesení vlády České republiky č.236 ze dne 11.5.2020
více
Oznámení - 27. zasedání zastupitelstva JK
více
Usnesení vlády ČR č.235 ze dne 7.5.2020
více
Sbírka zákonů ČR č.234 ze dne 7.5.2020
více
Sbírka zákonů ČR č.232-233 ze dne 7.5.2020
více
Sbírka zákonů ČR č.228-231 ze dne 6.5.2020
více
Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č.28 ze dne 6.5.2020
více
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy-Změna č.1 UP Mirkovice
více
Opatření obecné povahy vlády České republiky č.509 ze dne 4.5.2020
více
Usnesení vlády České republiky č.225-227 ze dne 4.5.2020
více
Usnesení vlády České republiky č.223-224 ze dne 1.5.2020
více
Usnesení vlády České republiky č.218-222 ze dne 30.4.2020
více
Rozpočtové opatření č.2/2020
více
Nařízení vlády České republiky č.212-213 ze dne 27.4.2020
více
Sbírka zákonů ČR č.211 ze dne 27.4.2020
více
Sbírka zákonů ČR č.207-210 ze dne 27.4.2020
více
Sbírka zákonů ČR č.205-206 ze dne 27.4.2020
více
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy
více
Opatření obecné povahy č.444 ze dne 23.4.2020
více
Usnesení vlády České republiky č.202-204 ze dne 24.4.2020
více
Usnesení vlády České republiky č.193-198 ze dne 23.4.2020
více
Sbírka zákonů č.185 -192 ze¨dne 24.4.2020
více
Pozvánka na zasedání ZO obce Mirkovice na 30.4.2020
více
Veřejná vyhláška- UP obce Věžovatá Pláň
více
Usnesení o nařízení dražebního jednání
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 17.4.2020
více
Usnesení vlády České republiky č.178-179 ze dne 17.4.2020
více
Sbírka zákonů ČR č.177 ze dne 17.4.2020
více
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.14/2020 ze dne 15.4.2020
více
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.13/2020 ze dne 15.4.2020
více
Nařízení vlády České republiky č.172 - 174 ze dne 14.4.2020
více
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.12/2020 ze dne 14.4.2020
více
Sbírka zákonů ČR č.159-161 ze dne 14.4.2020
více
Nařízení vlády České republiky č.156-158 ze dne 9.4.2020
více
Nařízení vlády České republiky č.154-155 ze dne 9.4.2020
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 9.4.2020
více
Rozhodnutí hejtmanky Jihočeského kraje č.1/2020 ze dne 9.4.2020 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
více
Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č.17 ze dne 9.4.2020
více
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.10/2020 ze dne 8.4.2020
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6.4.2020 (5)
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6.4.2020 (4)
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6.4.2020 (3)
více
Ukončení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6.4.2020 (2)
více
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6.4.2020 (1)
více
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.9/2020 ze dne 6.4.2020
více
Usnesení vlády České republiky č.150-153 ze dne 6.4.2020
více
Optaření obecné povahy vlády České republiky ze dne 1.4.2020
více
Nařízení vlády a Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č.146-147 ze dne 2.4.2020
více
Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č.11 ze dne 1.4.2020
více
Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č.12 ze dne 1.4.2020
více
Usnesení vlády České republiky č.144-145 ze dne 1.4.2020
více
Sbírka zákonů ČR č.133-137 ze dne 27.3.2020
více
Aktuální usnesení vlády ČR a momořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ke dni 27.3.2020
více
Usnesení vlády České republiky č.143 ze dne 31.3.2020
více
Usnesení vlády České republiky č.140-142 ze dne 30.3.2020
více
Usnesení vlády České republiky č.130-132 ze dne 26.3.2020
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.3.2020
více
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.8/2020 ze dne 23.3.2020
více
Usnesení vlády České republiky č.122-128 ze dne 23.3.2020
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.3.2020
více
Nařízení č.1/2020 hejtmanky Jihočeského kraje ze dne 18.3.2020
více
Usnesení vlády České republiky č.106-108 ze dne 18.3.2020
více
Usnesení vlády České republiky č.96-99 o přijetí krizového opatření
více
Usnesení vlády České republiky č.84-90. ze dne 15.3.2020
více
Opatření obecné povahy vlády České republiky ze dne 15.3.2020
více
Usnesení vlády České republiky č.83 ze dne 15.3.2020
více
Usnesení vlády České republiky č.82 ze dne 14.3.2020
více
Mimořádné opatření Ministerstva vnitra České republiky ze dne 13.3.2020
více
Usnesení vlády České republiky ze dne 14.3.2020 č.211 o přijetí krizivého opatření
více
Nařízení a usnesení vlády České republiky č.75-81
více
Mimořádné opatření Ministerstva vnitra
více
Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky a o přijetí krizových opatření
více
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu
více
Obecně závazná vyhláška obce Mirkovice č.1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2019 o místním poplatku z pobytu
více
Oznámení - zveřejnění záměru prodeje pozemků v k.ú. Zahrádka u Mirkovic
více
Rozpočtové opatření č.1/2020
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 10.3.2020 od 18:00hod.
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinnosti od 11.3.2020
více
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice
více
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999
více
Konání zastupitelstva JK
více
Usnesení- dražební vyhláška
více
Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2020
více
Schválený rozpočet rok 2020
více
Ceník služeb pro obyvatelstvo platný od 1.1.2020
více
Rozpočt. opatření č.9/2019
více
Rozpočt. opatření č. 8/2019
více
Obecně závazná vyhláška č.5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
více
Obecně závazná vyhláška č.4/2019,o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mirkovice
více
Obecně závazná vyhláška č.3/2019,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Obecně závazná vyhláška č.2/2019, o místním poplatku ze psů
více
Obecně závazná vyhláška č.1/2019,o místním poplatku z pobytu
více
Oznámení - zveřejnění záměru pronájmu pozemku v k.ú. Mirkovice
více
Oznámení - zveřejnění záměru pronájmu pozemků v k.ú. Zahrádka u Mirkovic a v k.ú. Chabičovice
více
Oznámení - zveřejnění záměru propachtování pozemků v k.ú. Zahrádka u Mirkovic
více
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice
více