Historie obce Mirkovice

Historie obce Mirkovice

Název obce- Místní jméno Mirkovice , (lidově Mirokovice) , znamená ves lidí Mirkových. Osobní jméno Mirek, je lichotivý tvar z jména Miroslav. Z hlediska půdorysného typu vsi, se jedná o relativně pravidelnou kolonizační  “ krátkou ulicovku “. Obec je tak položena charakteristicky, zhruba uprostřed katastru. Její vznik je třeba zřejmě Letecký pohled na obec Mirkovicepoložit do 2.poloviny 13. století , kolem roku 1300. Nejstarší statek v Mirkovicích č.p. 1, zvaný Řehoutovec, je pozoruhodný nejen umístěním, ale i způsobem stavby. Připomíná starou tvrz se zachovalou sýpkou. V katastru obce je činnost člověka doložena již v období pravěku. Zlatonosné rýžové sejpy, které se nachází po celém toku Jíleckého potoka, dříve zvaného “zlatý”. Archeologické nálezy souboru keramiky intravilánu Mirkovic dokládají též, jak se zdá, raně středověké osídlení poblíž Mirkovic.

Známá Zlatá stezka, vedoucí z Alp do Prachatic, vedla přes Přídolí, kde se rozdvojovala směrem na České Budějovice a vedla přes osadu Zahrádku, Chabičovice, Svachovu Lhotku a Černiče. Osadu Zahrádku a Svachovu Lhotku, tehdy Dvorce, v roce 1347 Petr z Rožmberka připojuje ke krumlovskému městskému obvodu a stanovuje jednotné právo. Měšťanům určuje práva a povinnosti vůči městu a vrchnosti. První písemná zmínka o Mirkovicích je z roku 1347. Nejstarší osadou byla ale dle dochovaných pramenů osada Žaltice. Usídlila se tu část kmene Doudlebů, kteří zde vytvořili Hradiště. První písemná zmínka o Žalticích se nachází v listině z roku 1315, kdy Bavor III. z Bavorova, daruje Klášteru Zlatá Koruna ( Zlatý Koruna ), zlatá rýžoviště v okolí Žaltic.

V Mirkovicích se ve 14.století nacházelo drobné vladycké sídlo dosud neznámé lokalizace. Roku 1362 ( 1363 ), žil ve vesnici Bohuslav z Mirkovic ( sídlo Bohuslavovo ). Roku 1398 – 1404 se připomíná v listinách Komaret z Mirkovic a jeho dvůr. Ke konci druhé světové války, se v Mirkovicích v hospodářské usedlosti č..p.4 u Dundrů, ubytoval generální štáb Vlasovců., kteří bojovali po boku německých vojsk. V osvobozujících dnech, byl štáb “Vlasovců” zatčen sovětskou armádou, přičemž jeden z Vlasovců byl zastřelen a ostatní vojáci odvezeni. 9.května 1945 se v okolí Mirkovic usadila americká armáda. V roce 1939, byl v Mirkovicích a Žalticích zaveden elektrický proud.

Zajímavá osobnost Mirkovic

Egon Schielle, významný malíř, narozený ve Vídni (1890 1918 ), často pobýval a tvořil v Českém Krumlově, kde se narodila 23.3.1862, jeho matka.
V roce 1834, předal sedlák Martin Gallistl se svojí ženou Magdalenou, hospodářskou usedlost č.p. 16 v Mirkovicch, kde byla i hospoda, svému “schovanci” Antonu Soukupovi, pradědečkovi Egona Schielleho. Tato hospoda velice dobře prosperovala díky formanům, kteří vozili veškeré výrobky z Českého Krumlova nakládat na Velešínské nádraží. Při té příležitosti se stavěli na občerstvení v hospodě u pana Soukupa.
V roce 1892, byla vystavena železniční dráha z Českých Budějovic do Českého Krumlova a návštěvnost této hospody se snížila úbytkem povoznictví.
Syn Antona Soukupa ( dědeček Egona Schielleho), jménem Johann Franz
Soukup, se se svojí manželkou Aloisií Poferlovou odstěhoval do Českého Krumlova.
V současnosti má Egon Schielle v Českém Krumlově otevřenou galerii – Egon Schielle Centrum.

Mateřská školka v Chabičovicích

– byla otevřena 1. listopadu 1978. Mateřská školka byla určena hlavně pro děti rodičů zaměstnaných v zemědělství. Posléze ji využívaly všechny děti z osad, které patří pod Obec Mirkovice.
Provoz mateřské školky bylo ukončen 31.3.1993

Základní škola v Mirkovicích

23. listopadu 1846 na schůzi Pošumavské jednoty v Netřebicích, přednesl tehdejší starosta pan Josef Dundr žádost o zřízení české školy pro obec Mirkovice a Žaltice. Zde žili převážně obyvatelé české národnosti a nechtěli své děti posílat do německých škol. ( Černice a Přídolí ). Na stavbu zdejší školy, byl koupen pozemek p.č. 227 od pana J.Homolky, zdejšího hostinského. Stavitelem byl pan Ferdinand Chmelíček z Velešína. Stavba započala 21.července 1900. Veškerý náklad na stavbu školy činil 12 867 Kč. Správcem školy byl jmenován pan Josef Had ( 13.ledna 1901 – 15.března 1903 ) . Dalším správcem školy byl od 1.září 1903 do roku 1909, jmenován Alois Řežák.
Provoz základní školy v Mirkovicích byl ukončen v roce 1979.