2021

Rekonstrukce veřejného osvětlení Chabičovice - II. etapa Komunikace směr Zahrádka

Tento projekt byl spolufinacován z rozpočtu Jihočeského kraje z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 - číslo smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OREG/328/21.

JIHOČESKÝ KRAJ

Celkové výdaje na projekt: 357 986,70 Kč

Výše poskytnuté dotace: 200 000,-Kč

Cílem projektu byla výměna dvou a doplnění čtyř nových stožárů veřejného osvětlení včetně LED svítidel  a provedení pokládky propojovacího kabelu NN podél komunikace ve směru na Zahrádku.Tato stavba významně přispěla ke zlepšení bezpečnosti a ochraně obyvatel místní části Chabičovice a ke zlepšení kvality života v této lokalitě. 

Rekonstrukce veřejného osvětlení Chabičovice - II. etapa Komunikace směr Zahrádka

Rekonstrukce veřejného osvětlení Chabičovice - II. etapa Komunikace směr Zahrádka

Rekonstrukce veřejného osvětlení Chabičovice - II. etapa Komunikace směr Zahrádka