Archiv

Závěrečný účet RSOV Vltava za rok 2019


Oznámení - 27. zasedání zastupitelstva JK


Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č.28 ze dne 6.5.2020


Opatření obecné povahy vlády České republiky č.509 ze dne 4.5.2020


Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy


Veřejná vyhláška-oznámení o možnosti převzít písemnost


Opatření obecné povahy č.444 ze dne 23.4.2020


Rozhodnutí hejtmanky Jihočeského kraje č.2/2020 ze dne 20.4.2020 o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru


Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.12/2020 ze dne 14.4.2020


Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č.17 ze dne 9.4.2020


Optaření obecné povahy vlády České republiky ze dne 1.4.2020


Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č.11 ze dne 1.4.2020


Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č.12 ze dne 1.4.2020


Opatření obecné povahy vlády České republiky ze dne 15.3.2020


Oznámení - zveřejnění záměru prodeje pozemků v k.ú. Zahrádka u Mirkovic


Konání zastupitelstva JK


Pozvánka na VH Honebního společensta Mirkovice


Rozhodnutí SPU- návrh KPÚ v k.ú. Mirkovice


Opatření obecné povahy č.1/2015-změna č.1


Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice


Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2020


Návrh střed. výhledu rozpočtu 2021 -2023


Návrh rozpočtu RSOV Vltava


Zasedání zastupitelstva JK


Návrh střednědoběho výhledu rozpočtu RSOV


Oznámení o zamýšleném převodu


Rozhodnutí SPÚ - pozemkové úpravy


Oznámení - zveřejnění záměru prodeje


Pozvánka na zasedání Zastupitelstva JK


Usnesení - dražební vyhláška


Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce


Oznámení - zveřejnění rozp. opatření DSO Poluška


16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje


Výsledky voleb do zastupitelstva obce Mirkovice 2018


Oznámení o zamýšleném převodu pozemků


Pozvánka na zasedání ZO


Oznámení o vystavení návrhu KPÚ k.ú. Zahrádka u Mirkovic


KPÚ Malčice - oznámení o vystavení návrhu KPÚ


Informace o počtu a sídle voleb. okrsků


Oznámení - Záměr prodeje


Oznámení - povolení uzavírky MK


Oznámení - Záměr výpůjčky


OZV obce Mirkovice č. 1/2018 o nočním klidu


Návrh střednědobého výhledu na rok 2019-2020