Archiv
Oznámení - svolání 4. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Závěrečný účet obce Mirkovice za rok 2019
Oznámení - 27. zasedání zastupitelstva JK
Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č.28 ze dne 6.5.2020
Opatření obecné povahy vlády České republiky č.509 ze dne 4.5.2020
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy
Veřejná vyhláška-oznámení o možnosti převzít písemnost
Opatření obecné povahy č.444 ze dne 23.4.2020
Rozhodnutí hejtmanky Jihočeského kraje č.2/2020 ze dne 20.4.2020 o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.12/2020 ze dne 14.4.2020
Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č.17 ze dne 9.4.2020
Optaření obecné povahy vlády České republiky ze dne 1.4.2020
Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č.11 ze dne 1.4.2020
Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č.12 ze dne 1.4.2020
Opatření obecné povahy vlády České republiky ze dne 15.3.2020
Oznámení - zveřejnění záměru prodeje pozemků v k.ú. Zahrádka u Mirkovic
Konání zastupitelstva JK
Opatření obecné povahy č.1/2015-změna č.1
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice
Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2020
Návrh střed. výhledu rozpočtu 2021 -2023
Návrh rozpočtu RSOV Vltava
Zasedání zastupitelstva JK
Návrh střednědoběho výhledu rozpočtu RSOV
Oznámení o zamýšleném převodu
Rozhodnutí SPÚ - pozemkové úpravy
Oznámení - zveřejnění záměru prodeje
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva JK
Usnesení - dražební vyhláška
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce
Oznámení - zveřejnění rozp. opatření DSO Poluška
16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Mirkovice 2018
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků
Pozvánka na zasedání ZO
Oznámení o vystavení návrhu KPÚ k.ú. Zahrádka u Mirkovic
KPÚ Malčice - oznámení o vystavení návrhu KPÚ
Informace o počtu a sídle voleb. okrsků
Oznámení - Záměr prodeje
Oznámení - povolení uzavírky MK
Oznámení - Záměr výpůjčky
OZV obce Mirkovice č. 1/2018 o nočním klidu
Návrh střednědobého výhledu na rok 2019-2020