Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva -řešení přestupků
Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Mirkovice č.1092018
Veřejnoprávní smlouva - řešení přestupků
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z ropočtu obce Mirkovice č. 1092018
Veřejnoprávní smlouva – „řešení přestupků“
Veřejnoprávní smlouva – „ místní komunikace“