Veřejnoprávní smlouvy

Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Mirkovice č.1092018


Veřejnoprávní smlouva - řešení přestupků


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z ropočtu obce Mirkovice č. 1092018


Veřejnoprávní smlouva – „řešení přestupků“


Veřejnoprávní smlouva – „ místní komunikace“