Odkalování Svachova Lhotka

Odkalování Svachova Lhotka!

Z důvodu zachování kvality pitné vody ve vodovodním řadu v místní části Svachova Lhotka provádí společnost ČEVAK a.s. pravidelné odkalování. Vlivem této činnosti dochází v místní části Chabičovice k poklesu tlaku  a tím i ke krátkodobému omezení dodávky pitné vody v této lokalitě. 

Termíny odkalování:

31. 10. 2023

30. 11. 2023

29. 12. 2023