Odkalování Svachova Lhotka

Odkalování Svachova Lhotka!

Z důvodu zachování kvality pitné vody ve vodovodním řadu v místní části Svachova Lhotka provádí společnost ČEVAK a.s. pravidelné odkalování. Vlivem této činnosti dochází v místní části Chabičovice k poklesu tlaku  a tím i ke krátkodobému omezení dodávky pitné vody v této lokalitě. 

Termíny odkalování roce 2024:

31.1.

29.2.

28.3.

30.4.

31.5.

28.6.

31.7.

30.8.

30.9.

31.10.

29.11.

31.12.