Poplatky

Poplatky

Poplatek ze psa

je splatný vždy do 31.3. příslušného kalendářního roku ve výši 200,- Kč/první pes
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele činí výše 300,- Kč.
 

Poplatek za komunální odpad

je splatný vždy do 30.6. příslušného kalendářního roku
sazba činí 600,- Kč/fyz. osobu přihlášenou v obci/rok nebo 600,- Kč /rekreační objekt, rodinný dům, byt, kde není žádná přihlášena žádná fizická osoba/rok

Přesné znění vyhlášek je k dispozici na adrese: https://www.mirkovice.cz/urad/obecne-zavazne-vyhlasky/

Poplatky lze platit v úřední hodinách přímo do pokladny obecního úřadu Mirkovice,
nebo bankovním převodem na číslo účtu 6527241/0100 Komerční banka a.s. Český Krumlov.
Při bezhotovostní platbě uvádějte vždy svoje jméno, příjmení a adresu.