Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2023
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2022
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2021
Žádost o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - Spolek Písecké kočky z. s.
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 za rok 2020
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 za rok 2019
Poskytnutí informace dle zákona č. 106
Výroční zpráva za rok 2018(poskytování informací)
Výroční zpráva za rok 2017 (poskytování informací)
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. - 2016
Výroční zpráva za rok 2015
Sazebník úhrad ve smyslu § 17 zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2012