Územní plán obce

Oznámení o zveřejnění vydané změny č.1 územního plánu Mirkovice


Změna č.1 UP Mirkovice


Územní plán obce Mirkovice 2015


Veřejná vyhláška – Územní plán


Návrh územního plánu obce Mirkovice – 2014


Veřejné projednání návrhu Územního plánu Mirkovice


Upravený návrh územního plánu Mirkovice


Oznámení o projednávání návrhu územního plánu Mirkovice


Návrh územního plánu Mirkovice


Územní plán – NÁVRH ZADÁNÍ


Pořízení nového územního plánu