Územní plán obce
Oznámení o vydání změny č.3 územního plánu Mirkovice
Úplné znění po změně č. 3 územního plánu Mirkovice
Změna č.3 územního plánu Mirkovice
Oznámení o zveřejnění vydané změny č.2 UP Mirkovice
Úplné znění UP Mirkovice po změně č.2
Změna č.2 UP Mirkovice
Návrh změny č.2 UP Mirkovice
Oznámení o zveřejnění vydané změny č.1 územního plánu Mirkovice
Změna č.1 UP Mirkovice
Územní plán obce Mirkovice 2015
Veřejná vyhláška – Územní plán
Návrh územního plánu obce Mirkovice – 2014
Veřejné projednání návrhu Územního plánu Mirkovice
Upravený návrh územního plánu Mirkovice
Oznámení o projednávání návrhu územního plánu Mirkovice
Návrh územního plánu Mirkovice
Územní plán – NÁVRH ZADÁNÍ
Pořízení nového územního plánu