2023

Rozšíření VO Mirkovice směrem k autoservisu

Tento projekt byl spolufinacován z rozpočtu Jihočeského kraje z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2023 - číslo smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI1907/2023.

JIHOČESKÝ KRAJ

Celkové výdaje na projekt: 552 490,- Kč

Výše poskytnuté dotace: 270 000,-Kč

Cílem projektu bylo rozšíření veřejného osvětlení  v Mirkovicích podél komunikace a nové zástavby směrem k autoservisu a to výměnou jednoho svítidla za LED  a dále postavením pěti nových stožárů včetně LED svítidel a provedení výkopových prací  pro pokládku kabelu na propojení těchto svítidel.Tento projekt významně  přispěl k zlepšení bezpečnosti  a ochraně obyvatel této části obce.

 

Rozšíření VO Mirkovice směrem k autoservisu

Rozšíření VO Mirkovice směrem k autoservisuRozšíření VO Mirkovice směrem k autoservisu

 


Mirkovice - vodovod pro místní část Malčice II.etapa

Tento projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury  v roce 2023 - číslo smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1014/23, reg.č.434-02-010/23.

JIHOČESKÝ KRAJ

Celkové výdaje na projekt: 1 348 999,00 Kč

Výše poskytnuté dotace:  600 000,-Kč

Cílem projektu bylo dokončení projektu dle stavebního povolení na výstavbu vodovodu v místní části Malčice a to dokončením  rozpracovaného stavebního objektu SO-04 Rozvodné řady a dále vybudování stavebního objektu SO-05 Oplocení.

 

Mirkovice - vodovod pro místní část Malčice II.etapaMirkovice - vodovod pro místní část Malčice II.etapaMirkovice - vodovod pro místní část Malčice II.etapaMirkovice - vodovod pro místní část Malčice II.etapa

 

 


Obnova kapličky Zahrádka( Holanďan) na par.č.404 v k.ú Zahrádka u Mirkovic

Tento prokekt byl spolufinacován z rozpočtu Jihočeského kraje z dotačního programu Kulturní dědictví ,1. výzva pro rok 2023 , Opatření č. I -Obnova drobné sakrální architektůry - číslo smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/801/23, reg.č.457-01-22/23.

JIHOČESKÝ KRAJ

Celkové výdaje na projekt: 80 700,- Kč

Výše poskytnuté dotace: 40 000,-Kč

 

Realizací projektu: "Obnova kapličky Zahrádka( Holanďan) na par.č.404 v k.ú Zahrádka "byla provedena rekonstrukce chátrajícího objektu kapličky, která byla doplněna  osazením kovaného křížku a kované mříže.

Obnovou této kapličky bylo významně přispěno k zachování kulturního dědictví a ke zlepšení kulturního využití této lokality, kde se občané a návštěvníci setkávají při různých příležitostech

 

Obnova kapličky Zahrádka( Holanďan) na par.č.404 v k.ú Zahrádka u Mirkovic

Obnova kapličky Zahrádka( Holanďan) na par.č.404 v k.ú Zahrádka u Mirkovic

Obnova kapličky Zahrádka( Holanďan) na par.č.404 v k.ú Zahrádka u Mirkovic


My v tom Jihočechy nenecháme II

Tento projekt byl spolufinacován z rozpočtu Jihočeského kraje z dotačního programu "My v tom Jihočechy nenecháme II" - číslo smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/271/23, reg. č.481-236/23.

JIHOČESKÝ KRAJ

Celkové výdaje projektu : 16 240,- Kč

Výše poskytnuté dotace: 10 240,- Kč

Účelem projektu byla podpora rodin s dětmi do dovršení 3 let věku, rodin s dětmi požívající  příspěvek na péči na děti ve věku do dovršení 8 let věku, poživatelům vdovského/vdoveckého, starobního a invalidního důchodu s přihlédnutím  k aktuální ekonomické situaci a razatně se zvyšujícím nákladům na  zajištění základních potřeb (vzrůstající ceny energii, hypotečních úroků, najmů, dopravy, potravin atd.)