O obci

O obci Mirkovice

Obec Mirkovice se nachází 6 km východně od Českého Krumlova.Je to návesní osada s 9 typickými hospodářskými staveními, které jsou v současné době využívány zejména k bydlení. Obecní úřad Mirkovice se nachází v budově bývalé školy postavené v roce 1901. V dolní části obce se nachází sportovní hřiště na malou kopanou a volejbal s příjemným posezením u ohniště. Obec má vypracovaný Územní plán, který zahrnuje další možnou zástavbu rodinných domů.

O obci Mirkovice


Mirkovice na StretView

aktuality

Karneval pro dospělé
více
Karneval pro děti
více
Konání zastupitelstva JK
více
Den otevřených dveří ZŚ Zubčice
více
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa:"Hlavní účetní obce Mirkovice"
více
Informace k dani z nemovitostí - nová osvobození od roku 2020
více
Usnesení- dražební vyhláška
více
Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2020
více
Schválený střednědobý výhled
více
Schválený rozpočet rok 2020
více
Oznámení - Tříkrálová sbírka 2020
více
Rozpočt. opatření č.9/2019
více
Rozpočt. opatření č. 8/2019
více
Obecně závazná vyhláška č.5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
více
Obecně závazná vyhláška č.4/2019,o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mirkovice
více
Obecně závazná vyhláška č.3/2019,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Obecně závazná vyhláška č.2/2019, o místním poplatku ze psů
více
Obecně závazná vyhláška č.1/2019,o místním poplatku z pobytu
více
Přání
více
Oznámení - zveřejnění záměru pronájmu pozemku v k.ú. Mirkovice
více
Oznámení - zveřejnění záměru pronájmu pozemků v k.ú. Zahrádka u Mirkovic a v k.ú. Chabičovice
více
Oznámení - zveřejnění záměru propachtování pozemků v k.ú. Zahrádka u Mirkovic
více
Oznámení - zveřejnění záměru propachtování pozemků v k.ú. Zahrádka u Mirkovic
více
Oznámení - zveřejnění záměru propachtování pozemků v k.ú. Malčice
více
Obec Mirkovice je plátcem DPH
více
Veřejná vyhláška MZ - Opatření obecné povahy
více
Prodej vánočních stromků pro obyvatele Mirkovic a spádových osad
více
Oznámení 25. zasedání zastupitelstva JK
více
Oznámení-očkování a čipování psů
více
VV - Návrh opatření obecné povahy
více
Mikulášská nadílka
více
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice
více
Opatření obecné povahy č. 1/2015 /změna/
více
Oznámení - deratizace v Mirkovicích
více
Rozsvícení vánočního stromu
více
Bazárek v Mirkovicích
více
Veřejnoprávní smlouva - řešení přestupků
více
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice
více
Drakiáda Mirkovice 2019
více
Oznámení - 24.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
více
Žádost o koupi obecního pozemku v lokalitě ZTV Mirkovice-stavební parcely-2.kolo
více
Zaměr prodeje stavebních pozemků ZTV Mirkovice-2.kolo
více
Oznámení o zamýšleném převodu
více
Upozornění spol. E.ON česká Republika a.s. vlastníkům a uživatelům pozemků k odstranění dřevin
více
Zimní svoz komunálního odpadu
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie(1.11.2019 - Zahrádka u Mirkovic)
více
Veřejná vyhláška-návrh 4.aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a informace o možnosti uplatnit připomínky k zpracovanému návrhu
více
Nabídka JK - - pomoc při výsadbě nových stromků
více
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy -stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
více
Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - veřejná vyhláška
více
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice
více
Dražební vyhláška
více
Oznámení konání zastupitelstva JK
více
Oznámení - zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. Mirkovice
více
Veřejná vyhláška MZ . opatření obecné povahy
více
Poskytnutí informace dle zákona č. 106
více
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Zahrádka u Mirkovic
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie( 21.8.2019 Zahrádka)
více
Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ v k.ú.Zahrádka u Mirkovic
více
Žádost o koupi obecního pozemku v lokalitě ZTV Mirkovice-stavební parcely-1.kolo
více
Zaměr prodeje stavebních pozemků ZTV Mirkovice- 1.kolo
více
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice
více
závěrečného účet obce Mirkovice
více
Pouť Zahrádka u Mirkovic
více
Nohejbal Zahrádka
více
Rozhodnutí SPÚ - návrh KPÚ k.ú. Mirkovice
více
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice
více
Oznámení - o zveřejnění Územní studie Mirkovice - zastavitelná plocha Z 15
více
Veřejná vyhláška - Změna č. 1 UP Mirkovice
více
Pozvánka na seminář:"Kotlíkové dotace"
více
Oznámení - 22. zasedání zastupitelstva JK
více
Návrh závěrečného účtu obce
více
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - ředitel LDO Přídolí
více
Usnesení - dražební vyhláškla
více
Závěrečný účet RSOV Vltava
více
Veřejná vyhláška
více
Pozvánka na oslavu Dne dětí
více
Výsledky voleb do Evropského parlamentu
více
Veřejná vyhláška
více
21.zasedání Zastupitelsva Jihočeského kraje
více
Pozvánka na jednání VH Honebního společenstva Zubčice
více
Pozvánka na Májovou pobožnost
více
Pozvánka na oslavu Dne matek
více
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
více
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
více
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Malčice
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie
více
Manuál pro vyplácení nájmů z honebních pozemků HS Věžovatá Pláně
více
Porovnání položek výpočtu (kalkulace) cen vodného a stočného za rok 2018 a dosažení skutečnosti v témže období
více
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do EP 2019
více
Pozvánka za zasedání ZO Mirkovice
více
Letní svoz komunálního odpadu
více
Veřejná vyhláška, daň z nemovitostí na rok 2019
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie (7.6.2019 Chabičovice)
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie (7.6.2019 Svachova Lhotka)
více
Rozhodnutí o návrhu KoPÚ v k.ú.Malčice
více
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 -informace o počtu a sídlech volebních okrsků
více
Veřejná vyhláška - Územní studie Mirkovice, zastavitelná plocha Z15
více
Veřejná vyhláška MZ
více
Volby - informace pro voliče
více
Upozornění - poplatek ze psů splatný do 31. března 2019
více
Pozvánka - Zastupitelstvo JK
více
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy
více
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
více
Veřejná vyhláška a opatření obecné povahy-kormorán veliký
více
Výroční zpráva za rok 2018(poskytování informací)
více
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice
více
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mirkovice
více
Rozhodnutí o návrhu KoPÚ Zahrádka u Mirkovic
více
Zrušení dražebního jednání - exekuce
více
Oznámení o konání zastupitelstvo JK
více
Pronájem sociálního bytu
více
Přerušení dodávky elektr. energie
více
Oznámení - zveřejnění rozpočtu
více
Příloha č. 1 k OZV 2/2015
více
Pozvánka na zasedání ZO
více
Veřejná zakázka - ZTV Mirkovice - komunikace
více
Návrh rozpočtu Fondu obnovy vodohospodářského majetku na rok 2019
více
Návrh střednědobého výhledu
více
Návrh rozpočtu na rok 2019
více
Infomace o konání zasedání ZO
více
Usnesení z 1. zasedání ZO
více
Dražební vyhláška
více
Oznámení o zamýšleném převodu
více
Rozhodnutí SPÚ - pozemkové úpravy
více
Oznámení - zveřejnění záměru prodeje
více
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva JK
více
Usnesení - dražební vyhláška
více
Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Mirkovice (29.12.2016)
více
Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Mirkovice (19.12.2016)
více
Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Mirkovice (28.11.2016)
více
Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Mirkovice (31.10.2016)
více
Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Mirkovice (3.10.2016)
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z ropočtu obce Mirkovice č. 1092018
více
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce
více
Oznámení zveřejnění rozp. opatření - seznam
více
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019
více
Oznámení - zveřejnění rozp. opatření DSO Poluška
více
16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
více
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Mirkovice 2018
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z ropočtu obce Mirkovice č. 1092018
více
Oznámení o době a místě konání voleb
více
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků
více
Pozvánka na zasedání ZO
více
Oznámení o vystavení návrhu KPÚ k.ú. Zahrádka u Mirkovic
více
OZV č. 1/2018 o nočním klidu
více
KPÚ Malčice - oznámení o vystavení návrhu KPÚ
více
Informace o počtu a sídle voleb. okrsků
více
Závody minikár Žaltice 2018
více
Veřejná zakázka - Techn. infrastruktura pro výstavbu 18 RD Mirkovice - Veřejné osvětlení ZTV Mirkovice
více
Oznámení - povolení uzavírky MK
více
Oznámení - Záměr výpůjčky
více
Oznámení - Záměr prodeje
více
OZV obce Mirkovice č. 1/2018 o nočním klidu
více
Opatř. obecné povahy - Ochr. pásmo let. pozem. zařízení
více
Pozvánka na zasedání ZO
více
Nalezená věc
více
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
více
Oznámení – zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů
více
Stanovení místní úpravy provozu
více
Ceník služeb pro obyvatelstvo platný od 1.1.2020
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
více
Oznámení o zamýšleném převodu
více
Veřejná zakázka: Rekonstrukce malé vodní nádrže Malčice
více
Výroční zpráva za rok 2012

Veřejná zakázka: Rekonstrukce objektu čp.54 v Mirkovicích
více
Výroční zpráva za rok 2011

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.


Kniha návštěv

Aktivně se snažíme zamezit zasílání SPAMu, který je zasílán do našich stránek. Proto prosíme, odpovězte jednou číslicí na následující otázku:

Po kolika kolejích jezdí tramvaje?

01.04.2019 pacolt rudice u luhacovic 702 919 893 pacoltm@seznam.cz pacoltm@seznam.cz

kdo navrhl znak vlajku obce mirkovice badatel heraldiky pacolt