O obci

O obci Mirkovice

Obec Mirkovice se nachází 6 km východně od Českého Krumlova.Je to návesní osada s 9 typickými hospodářskými staveními, které jsou v současné době využívány zejména k bydlení. Obecní úřad Mirkovice se nachází v budově bývalé školy postavené v roce 1901. V dolní části obce se nachází sportovní hřiště na malou kopanou a volejbal s příjemným posezením u ohniště. Obec má vypracovaný Územní plán, který zahrnuje další možnou zástavbu rodinných domů.

O obci Mirkovice


Mirkovice na StretView

aktuality

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu( MK Žaltice)
více
Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 2. a 3. října 2020- stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
více
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje
více
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
více
Záměr uzavřít Dodatek č.13 Smlouvy o obstarávání správy a provozu vodovodu v části obce Mirkovice
více
Záměr uzavřít Dodatek č.9 Smlouvy o obstarávání sparávy a provozu čistírny odpadních vod a veřejné kanalizace v obci Mirkovice
více
Plán kulturních a sportovních akcí pořádaných obcí Mirkovice do konce roku 2020
více
Zahrádecká pouť 2020
více
Nohejbalový turnaj Zahrádka 2020
více
Přeladění TV signálu na DVB-T2 již 14.7.2020!!
více
Změna rozpisu rozpočtu č.3/2020
více
Závěrečný účet obce Mirkovice za rok 2019
více
Vývoz odpadních vod (jímky, septiky, žumpy, domácí ČOV)
více
Manuál pro vyplácení nájmů z honebních pozemků za rok 2019
více
Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č.31 ze dne 18.5.2020
více
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.15/2020 ze dne 18.5.2020
více
Sbírka zákonů č.243- 246 ze dne 13.5.2020
více
Usnesení vlády České republiky č.236 ze dne 11.5.2020
více
Oznámení - 27. zasedání zastupitelstva JK
více
Usnesení vlády ČR č.235 ze dne 7.5.2020
více
Sbírka zákonů ČR č.234 ze dne 7.5.2020
více
Sbírka zákonů ČR č.232-233 ze dne 7.5.2020
více
Sbírka zákonů ČR č.228-231 ze dne 6.5.2020
více
Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č.28 ze dne 6.5.2020
více
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy-Změna č.1 UP Mirkovice
více
Opatření obecné povahy vlády České republiky č.509 ze dne 4.5.2020
více
Usnesení vlády České republiky č.225-227 ze dne 4.5.2020
více
Usnesení vlády České republiky č.223-224 ze dne 1.5.2020
více
Usnesení vlády České republiky č.218-222 ze dne 30.4.2020
více
Hromadná kontrola kotlů
více
Letní svoz komunálního odpadu
více
Rozpočtové opatření č.2/2020
více
Veřejná vyhláška-oznámení o možnosti převzít písemnost
více
Nařízení vlády České republiky č.212-213 ze dne 27.4.2020
více
Sbírka zákonů ČR č.211 ze dne 27.4.2020
více
Sbírka zákonů ČR č.207-210 ze dne 27.4.2020
více
Sbírka zákonů ČR č.205-206 ze dne 27.4.2020
více
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy
více
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy
více
Znuvuotevření knihovny v Mirkovicích
více
Opatření obecné povahy č.444 ze dne 23.4.2020
více
Usnesení vlády České republiky č.202-204 ze dne 24.4.2020
více
Usnesení vlády České republiky č.193-198 ze dne 23.4.2020
více
Sbírka zákonů č.185 -192 ze¨dne 24.4.2020
více
Pozvánka na zasedání ZO obce Mirkovice na 30.4.2020
více
Veřejná vyhláška- UP obce Věžovatá Pláň
více
Veřejná vyhláška - Dań z nemovitých věcí pro rok 2020
více
Usnesení o nařízení dražebního jednání
více
Oznámení o zrušení přerušení dodávky el. energie-Malčice 4.6.2020
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 17.4.2020
více
Usnesení vlády České republiky č.178-179 ze dne 17.4.2020
více
Sbírka zákonů ČR č.177 ze dne 17.4.2020
více
Rozhodnutí hejtmanky Jihočeského kraje č.2/2020 ze dne 20.4.2020 o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
více
Informace obecního úřadu Mirkovice
více
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.14/2020 ze dne 15.4.2020
více
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.13/2020 ze dne 15.4.2020
více
Přerušování dodávky pitné vody v obci Mirkovice!
Dne 16.4.2020 od 22:00 hod. do 17.4.2020 do 02:00 hod. dojde z důvodu zaměřování poruchy na vodovodním řadu k přerušování dodávky pitné vody v obci Mirkovice! Roman Fučík starosta obce v.r.
více
Nařízení vlády České republiky č.172 - 174 ze dne 14.4.2020
více
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.12/2020 ze dne 14.4.2020
více
Prezentace - Virtuální klinika EUC
více
Sbírka zákonů ČR č.159-161 ze dne 14.4.2020
více
Nařízení vlády České republiky č.156-158 ze dne 9.4.2020
více
Nařízení vlády České republiky č.154-155 ze dne 9.4.2020
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 9.4.2020
více
Rozhodnutí hejtmanky Jihočeského kraje č.1/2020 ze dne 9.4.2020 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
více
Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č.17 ze dne 9.4.2020
více
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.10/2020 ze dne 8.4.2020
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6.4.2020 (5)
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6.4.2020 (4)
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6.4.2020 (3)
více
Ukončení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6.4.2020 (2)
více
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6.4.2020 (1)
více
Rady a doporučení- COVID 19
více
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.9/2020 ze dne 6.4.2020
více
Usnesení vlády České republiky č.150-153 ze dne 6.4.2020
více
Optaření obecné povahy vlády České republiky ze dne 1.4.2020
více
Nařízení vlády a Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č.146-147 ze dne 2.4.2020
více
Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č.11 ze dne 1.4.2020
více
Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č.12 ze dne 1.4.2020
více
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
více
Usnesení vlády České republiky č.144-145 ze dne 1.4.2020
více
Sbírka zákonů ČR č.133-137 ze dne 27.3.2020
více
Aktuální usnesení vlády ČR a momořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ke dni 27.3.2020
více
Informace Ministerstva životního prostředí k nakládání s odpady - COVID 19
více
Usnesení vlády České republiky č.143 ze dne 31.3.2020
více
Usnesení vlády České republiky č.140-142 ze dne 30.3.2020
více
Usnesení vlády České republiky č.130-132 ze dne 26.3.2020
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.3.2020
více
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.8/2020 ze dne 23.3.2020
více
Usnesení vlády České republiky č.122-128 ze dne 23.3.2020
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.3.2020
více
Nařízení č.1/2020 hejtmanky Jihočeského kraje ze dne 18.3.2020
více
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Mirkovice
více
Dodání roušek a zajištění základních potravin, hyg. potřeb a léků pro občany
více
Usnesení vlády České republiky č.106-108 ze dne 18.3.2020
více
Upozornění zdravotnického zařízení Ministerstav vnitra
více
Apel Policejního prezidia ke koronaviru
více
Usnesení vlády České republiky č.96-99 o přijetí krizového opatření
více
Provozní doba Městského úřadu Český Krumlov osd 16.3.2020
více
Usnesení vlády České republiky č.84-90. ze dne 15.3.2020
více
Opatření obecné povahy vlády České republiky ze dne 15.3.2020
více
Usnesení vlády České republiky č.83 ze dne 15.3.2020
více
Omezení provozu obecního úřadu Mirkovice
více
Usnesení vlády České republiky č.82 ze dne 14.3.2020
více
Mimořádné opatření Ministerstva vnitra České republiky ze dne 13.3.2020
více
Usnesení vlády České republiky ze dne 14.3.2020 č.211 o přijetí krizivého opatření
více
Nařízení a usnesení vlády České republiky č.75-81
více
Uzavření knihovny v Mirkovicích
více
Informace k vyhlášení nouzového stavu
více
Mimořádné opatření Ministerstva vnitra
více
Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky a o přijetí krizových opatření
více
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu
více
Obecně závazná vyhláška obce Mirkovice č.1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2019 o místním poplatku z pobytu
více
Oznámení - zveřejnění záměru prodeje pozemků v k.ú. Zahrádka u Mirkovic
více
Ples obcí Zubčice a Mirkovice plánovaný na 21.3.2020 je z důvodu mimořádného opatření MZ zrušen.O případném náhradním termínu budeme včas informovat!
více
Rozpočtové opatření č.1/2020
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 10.3.2020 od 18:00hod.
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinnosti od 11.3.2020
více
Ples obcí Zubčice a Mirkovice
více
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice
více
Dotace pro podnikatele
více
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999
více
Karneval pro dospělé
více
Karneval pro děti
více
Konání zastupitelstva JK
více
Den otevřených dveří ZŚ Zubčice
více
Informace k dani z nemovitostí - nová osvobození od roku 2020
více
Usnesení- dražební vyhláška
více
Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2020
více
Pozvánka na VH Honebního společensta Mirkovice
více
Schválený střednědobý výhled
více
Schválený rozpočet rok 2020
více
Ceník služeb pro obyvatelstvo platný od 1.1.2020
více
Rozpočt. opatření č.9/2019
více
Rozpočt. opatření č. 8/2019
více
Obecně závazná vyhláška č.5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
více
Obecně závazná vyhláška č.4/2019,o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mirkovice
více
Obecně závazná vyhláška č.3/2019,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Obecně závazná vyhláška č.2/2019, o místním poplatku ze psů
více
Obecně závazná vyhláška č.1/2019,o místním poplatku z pobytu
více
Přání
více
Rozhodnutí SPU- návrh KPÚ v k.ú. Mirkovice
více
Oznámení - zveřejnění záměru pronájmu pozemku v k.ú. Mirkovice
více
Oznámení - zveřejnění záměru pronájmu pozemků v k.ú. Zahrádka u Mirkovic a v k.ú. Chabičovice
více
Oznámení - zveřejnění záměru propachtování pozemků v k.ú. Zahrádka u Mirkovic
více
Oznámení - zveřejnění záměru propachtování pozemků v k.ú. Zahrádka u Mirkovic
více
Oznámení - zveřejnění záměru propachtování pozemků v k.ú. Malčice
více
Obec Mirkovice je plátcem DPH
více
Opatření obecné povahy č.1/2015-změna č.1
více
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice
více
Veřejná vyhláška MZ - Opatření obecné povahy
více
Návrh střed. výhledu rozpočtu 2021 -2023
více
Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2020
více
Oznámení 25. zasedání zastupitelstva JK
více
Oznámení-očkování a čipování psů
více
VV - Návrh opatření obecné povahy
více
Návrh rozpočtu RSOV Vltava
více
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice
více
Opatření obecné povahy č. 1/2015 /změna/
více
Oznámení - deratizace v Mirkovicích
více
Rozsvícení vánočního stromu
více
Veřejnoprávní smlouva - řešení přestupků
více
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice
více
Oznámení - 24.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
více
Žádost o koupi obecního pozemku v lokalitě ZTV Mirkovice-stavební parcely-2.kolo
více
Zaměr prodeje stavebních pozemků ZTV Mirkovice-2.kolo
více
Oznámení o zamýšleném převodu
více
Upozornění spol. E.ON česká Republika a.s. vlastníkům a uživatelům pozemků k odstranění dřevin
více
Zimní svoz komunálního odpadu
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie(1.11.2019 - Zahrádka u Mirkovic)
více
Veřejná vyhláška-návrh 4.aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a informace o možnosti uplatnit připomínky k zpracovanému návrhu
více
Nabídka JK - - pomoc při výsadbě nových stromků
více
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy -stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
více
Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - veřejná vyhláška
více
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice
více
Dražební vyhláška
více
Oznámení konání zastupitelstva JK
více
Oznámení - zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. Mirkovice
více
Veřejná vyhláška MZ . opatření obecné povahy
více
Poskytnutí informace dle zákona č. 106
více
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Zahrádka u Mirkovic
více
Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ v k.ú.Zahrádka u Mirkovic
více
Žádost o koupi obecního pozemku v lokalitě ZTV Mirkovice-stavební parcely-1.kolo
více
Zaměr prodeje stavebních pozemků ZTV Mirkovice- 1.kolo
více
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice
více
závěrečného účet obce Mirkovice
více
Pouť Zahrádka u Mirkovic
více
Nohejbal Zahrádka
více
Rozhodnutí SPÚ - návrh KPÚ k.ú. Mirkovice
více
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice
více
Oznámení - o zveřejnění Územní studie Mirkovice - zastavitelná plocha Z 15
více
Veřejná vyhláška - Změna č. 1 UP Mirkovice
více
Pozvánka na seminář:"Kotlíkové dotace"
více
Oznámení - 22. zasedání zastupitelstva JK
více
Návrh závěrečného účtu obce
více
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - ředitel LDO Přídolí
více
Usnesení - dražební vyhláškla
více
Závěrečný účet RSOV Vltava
více
Veřejná vyhláška
více
Pozvánka na oslavu Dne dětí
více
Výsledky voleb do Evropského parlamentu
více
Veřejná vyhláška
více
21.zasedání Zastupitelsva Jihočeského kraje
více
Pozvánka na jednání VH Honebního společenstva Zubčice
více
Pozvánka na Májovou pobožnost
více
Pozvánka na oslavu Dne matek
více
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
více
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
více
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Malčice
více
Manuál pro vyplácení nájmů z honebních pozemků HS Věžovatá Pláně
více
Porovnání položek výpočtu (kalkulace) cen vodného a stočného za rok 2018 a dosažení skutečnosti v témže období
více
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do EP 2019
více
Pozvánka za zasedání ZO Mirkovice
více
Letní svoz komunálního odpadu
více
Veřejná vyhláška, daň z nemovitostí na rok 2019
více
Rozhodnutí o návrhu KoPÚ v k.ú.Malčice
více
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 -informace o počtu a sídlech volebních okrsků
více
Veřejná vyhláška - Územní studie Mirkovice, zastavitelná plocha Z15
více
Veřejná vyhláška MZ
více
Volby - informace pro voliče
více
Upozornění - poplatek ze psů splatný do 31. března 2019
více
Pozvánka - Zastupitelstvo JK
více
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy
více
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
více
Veřejná vyhláška a opatření obecné povahy-kormorán veliký
více
Výroční zpráva za rok 2018(poskytování informací)
více
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice
více
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mirkovice
více
Rozhodnutí o návrhu KoPÚ Zahrádka u Mirkovic
více
Zrušení dražebního jednání - exekuce
více
Oznámení o konání zastupitelstvo JK
více
Pronájem sociálního bytu
více
Přerušení dodávky elektr. energie
více
Oznámení - zveřejnění rozpočtu
více
Příloha č. 1 k OZV 2/2015
více
Pozvánka na zasedání ZO
více
Veřejná zakázka - ZTV Mirkovice - komunikace
více
Návrh rozpočtu Fondu obnovy vodohospodářského majetku na rok 2019
více
Návrh střednědobého výhledu
více
Návrh rozpočtu na rok 2019
více
Zasedání zastupitelstva JK
více
Návrh střednědoběho výhledu rozpočtu RSOV
více
Infomace o konání zasedání ZO
více
Usnesení z 1. zasedání ZO
více
Dražební vyhláška
více
Oznámení o zamýšleném převodu
více
Rozhodnutí SPÚ - pozemkové úpravy
více
Oznámení - zveřejnění záměru prodeje
více
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva JK
více
Usnesení - dražební vyhláška
více
Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Mirkovice (29.12.2016)
více
Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Mirkovice (19.12.2016)
více
Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Mirkovice (28.11.2016)
více
Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Mirkovice (31.10.2016)
více
Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Mirkovice (3.10.2016)
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z ropočtu obce Mirkovice č. 1092018
více
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce
více
Oznámení zveřejnění rozp. opatření - seznam
více
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019
více
Oznámení - zveřejnění rozp. opatření DSO Poluška
více
16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
více
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Mirkovice 2018
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z ropočtu obce Mirkovice č. 1092018
více
Oznámení o době a místě konání voleb
více
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků
více
Pozvánka na zasedání ZO
více
Oznámení o vystavení návrhu KPÚ k.ú. Zahrádka u Mirkovic
více
OZV č. 1/2018 o nočním klidu
více
KPÚ Malčice - oznámení o vystavení návrhu KPÚ
více
Informace o počtu a sídle voleb. okrsků
více
Veřejná zakázka - Techn. infrastruktura pro výstavbu 18 RD Mirkovice - Veřejné osvětlení ZTV Mirkovice
více
Oznámení - povolení uzavírky MK
více
Oznámení - Záměr výpůjčky
více
Oznámení - Záměr prodeje
více
OZV obce Mirkovice č. 1/2018 o nočním klidu
více
Opatř. obecné povahy - Ochr. pásmo let. pozem. zařízení
více
Pozvánka na zasedání ZO
více
Nalezená věc
více
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
více
Oznámení – zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů
více
Stanovení místní úpravy provozu
více
Oznámení o zamýšleném převodu
více
Veřejná zakázka: Rekonstrukce malé vodní nádrže Malčice
více
Výroční zpráva za rok 2012

Veřejná zakázka: Rekonstrukce objektu čp.54 v Mirkovicích
více

Kniha návštěv

Aktivně se snažíme zamezit zasílání SPAMu, který je zasílán do našich stránek. Proto prosíme, odpovězte jednou číslicí na následující otázku:

Kolik nohou má pavouk?