O obci

O obci Mirkovice

Obec Mirkovice se nachází 6 km východně od Českého Krumlova.Je to návesní osada s 9 typickými hospodářskými staveními, které jsou v současné době využívány zejména k bydlení. Obecní úřad Mirkovice se nachází v budově bývalé školy postavené v roce 1901. V dolní části obce se nachází sportovní hřiště na malou kopanou a volejbal s příjemným posezením u ohniště. Obec má vypracovaný Územní plán, který zahrnuje další možnou zástavbu rodinných domů.

Letecký pohled na obec Mirkovice


Mirkovice na StretView

aktuality

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 - oznámení o době a místě konání voleb!
více
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024
více
Oznámení - zveřejnění záměru prodeje nem. majetku obce Mirkovice v k.ú. Mirkovice v lokalitě ZTV Mirkovice - stavební parcely!
více
Hromadná kontrola kotlů na tuhá paliva a plyn!
více
Oznámení o konání Valné hromady RSOV Vltava
více
Omezení dodávky pitné vody!
více
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 - oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise!
více
Oznámení zveřejnění záměru proděje nemovitého majetku obce
více
Porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Veřejná vyhláška-hromadný předpis pro daň z nemovitých věcí na rok 2024
více