Oznámení

Obec Mirkovice získala 1. místo v soutěži " Jihočeský okresní odpadový přebor 2022"!

Obec Mirkovice získala 1. místo v soutěži  "Jihočeský okresní odpadový přebor 2022", které se zúčastnilo 46 obcí a měst okresu Český Krumlov a to v celkové výtěžnosti tříděného odpadu ve čtyřech základních komoditách (papír, plast, sklo, kov ) jedné doplňkové (nápojový karton) na jednoho obyvatele, za což právem patří všem občanům veliké poděkování!
 

Obec Mirkovice získala 1. místo v soutěži " Jihočeský okresní odpadový přebor 2022"!


Zřízení nového sběrného místa na třídění odpad!

Na základě požadavků občanů bylo zřízeno nové sběrné místo na tříděný odpad (papír, plast, nápojový karton, sklo a kov) v  nové zástavbě ZTV Mirkovice nad obecním úřadem! 

Zřízení nového sběrného místa na třídění odpad!


Pravidelné odkalování vodovodního řadu ve Svachově Lhotce!

Z důvodu zachování kvality pitné vody ve vodovodním řadu v místní části Svachova Lhotka provádí společnost ČEVAK a.s. pravidelné odkalování. Vlivem této činnosti dochází v místní části Chabičovice k poklesu tlaku  a tím i ke krátkodobému omezení dodávky pitné vody v této lokalitě. 

Termíny odkalování jsou zveřejněny na webových stránkách obce Mirkovice na odkaze:

https://www.mirkovice.cz/obec/odkalovani-svachova-lhotka/

 

 


Nabídka cvičení pro děti v Dolním Třeboníně!

Nabídka cvičení pro děti ve sportovním a kulturní centu v Dolním TřeboníněNabídka cvičení pro děti ve sportovním a kulturní centu v Dolním Třeboníně!