Oznámení

Přání

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prani-2020.pdf 144.3 Kb

Obec Mirkovice je plátcem DPH


 Obec    Mirkovice  je  od  1. 12. 2019   plátcem  DPH    

 DIČ    CZ  00246000

Oznámení-očkování a čipování psů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-net.docx 12.6 Kb

Mikulášská nadílka

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mikulasska2019.png 848.6 Kb

Bazárek v Mirkovicích

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
bazarek-20149.pdf 462.6 Kb

Drakiáda Mirkovice 2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
drakiada-2019.jpg 617.8 Kb

Upozornění spol. E.ON česká Republika a.s. vlastníkům a uživatelům pozemků k odstranění dřevin

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
scan0022.pdf 4120.8 Kb

Pouť Zahrádka u Mirkovic

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-final.docx 338 Kb

Pozvánka na oslavu Dne dětí

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plakat-dd.png 1469.1 Kb

Letní svoz komunálního odpadu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
scan0002760185033.pdf 359.7 Kb

Upozornění - poplatek ze psů splatný do 31. března 2019

Výzva  pro občany , kteří doposud neuhradili poplatek ze psů na rok 2019

- úhrada místního poplatku ze psů v nádhradním termínu   do 14. dnů

 

Místní poplatek  ze psů -  byl splatný dle platné  OZV č. 3/2010    do 31.března 2019

 

Nebude-li poplatek uhrazen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Výše poplatku za 1 psa činí 200 Kč/rok , důchodci platí 100 Kč/rok.

V případě, že došlo ke změně  / např.  již nemáte  psa/ je potřeba neprodleně  nahlásit na Obecním úřadě.

Poplatek je možné uhradit hotově na Obecním úřadě nebo  převodním příkazem  č.ú. 6527241/0100 – uvádějte své jméno. Přesné znění vyhlášek je  na  webových stránkách obce   www. mirkovice.cz

 

 

 

                                                                                                     Petra Gregorová v.r.

                                                                                                     referent  míst.poplatků

Den otevřených dveří ZŠ Zubčice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
scan0003.pdf 783.5 Kb

Nález psa

V minulém týdnu byl nalezen v katastru obce Mirkovice místní části Zahrádka pes viz . foto. V současné době se nalézá ve výběhu v Mirkovicích.

Bližší info na tel.602868387.

Starosta obce Mirkovice Roman Fučík.

Nález psa