Kultura

Plán kulturních a sportovních akcí pořádaných obcí Mirkovice v roce 2023

Plán kulturních a sportovních akcí pořádaných obcí Mirkovice v roce 2023 

Leden

20.1. Ples obcí Zubčice a Mirkovice

Únor

10.2. Zájezd do Kabaretu U Váňů

Dětský karneval

 

Březen

Turnaj v bowlingu

 

Duben

Pálení čarodějnic

 

Květen

 Májová pobožnost

Den matek

Cesta do skautské duše

 

Červen

Dětský den

 Turnaj v malé kopané v Mirkovicích

 

Červenec

 Nohejbalový turnaj v Zahrádkách

 Zahrádecká pouť

Letní kino

 

 

Srpen

   Turnaj ve volejbale dvojic 

Celorepublikové závody minikár Žaltice

 Loučení s létem 

Letní kino

 

Září

 Rybářské závody 

  Turnaj v nohejbale 

 

Říjen

Mariánská pobožnost

 Setkání u lípy v Žalticích

 Drakiáda

 

Listopad

 Setkání důchodců

Rozsvícení vánočního stromu

 

Prosinec

 Mikulášská nadílka

 Předání betlémského světla

 

 

Změna programu vyhrazena, bližší info na webu obce (www.mirkovice.cz) a na vývěskách.