Kultura

Plán kulturních a sportovních akcí pořádaných obcí Mirkovice v roce 2024

Plán kulturních a sportovních akcí pořádaných obcí Mirkovice v roce 2024 

 

Leden

19.1. Ples obcí Zubčice a Mirkovice

 

Únor

9.2. Zájezd do Kabaretu U Váňů

10.2. Maškarní karneval

 

 

Březen

2.3. Mirkovické bruslení

 

 

Duben

6.4. Ukliďme Česko

12.4. Turnaj v bowlingu 

30.4. Pálení čarodějnic

 

 

Květen

 5. 5. Májová pobožnost

17.5. Den matek

 

 

Červen

8.6. Dětský den

 22.6. Turnaj v malé kopané v Mirkovicích

 

 

Červenec

 20.7. Nohejbalový turnaj v Zahrádkách

27.7. Zahrádecká pouť

 

 

Srpen

  Letní kino 

   10.8. Turnaj ve volejbale dvojic

  Letní kino 

25.8. Celorepublikové závody minikár Žaltice

31.8. Loučení s létem 

  

 

Září

Rybářské závody 

 Turnaj v nohejbale 

 

 

Říjen

 Mariánská pobožnost

 Drakiáda

 Setkání u lípy v Žalticích

 

 

Listopad

 15.11. Setkání důchodců

 

 

Prosinec

1. 12. Rozsvícení vánočního stromu

  7. 12. Mikulášská nadílka

 19. 12. Předání Betlémského světla

 

 

Změna programu vyhrazena, bližší info na webu obce (www.mirkovice.cz) a na vývěskách.