Úřední deska
Návrh závěrečného účtu za rok 2023
Veřejná vyhláška -oznámení o vydání 13. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Závěrečný účet za rok 2023
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2023
Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, rozpočtových opatření, střednědobého výhledu a závěrečného účtu
Schválený střednědobý rozpočtový výhled na rok 2025-2029
Schválený rozpočet na rok 2024
Rozpočtové opatření č. 12/2023
Rozpočtové opatření č. 11/2023
Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023
Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023
Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023
Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023
Závěrečný účet za rok 2022
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023
Schválené rozpočtové opatření č. 4
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2022
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023
Schválené rozpočtové opatření č. 18/2022
Informace k dani z nemovitostí na rok 2023
Schválené rozpočtové opatření č. 17/2022
Schválené rozpočtové opatření č. 16/2022
Schválené rozpočtové opatření č. 15/2022
Oznámení o vydání změny č.3 územního plánu Mirkovice
Schválené rozpočtové opatření č. 14/2022
Výsledky voleb do 1/3 Senátu Č. republiky konané ve dnech 30.9. -1.10. 2022
Schválené rozpočtové opatření č. 13/2022
Výsledky voleb do Senátu České republiky konaných ve dnech 23. - 24.9. 2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce konaných ve dnech 23. - 24.9. 2022
Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022
Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce Mirkovice a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 23. a 24. září 2022
Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce Mirkovice a 1/3 Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 23. a 24. září 2022
Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022
Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022
Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022
Oznámení o počtu volebních obvodů, počtu členů zastupitelstva, počet podpisů na peticích pro nezávislého kandidáta a nezávislých sdružení a podání kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022
Stanovení počtu členů zastupitelů na období 2022-2026
Oznámení - zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č.1 ke smlouvě o zem. pachtu uzavřené dne 15.12.2021
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022
Závěrečný účet hospodaření RSOV - rok 2021, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021, Výkazy za rok 2021
Sbírka zákonů Česká republika částka 66 ze dne 27.5. 2022
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o návrhu "Územního plání Přídolí" a data konání opakovaného veřejného projednání
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022
Sbírka zákonů částka 56 dne 5.5. 2022
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
Veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí na rok 2022
Pozvánka na zasedání ZO obce Mirkovice na 19.4.2022
Veřejná vyhláška doručení návrhu 4. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a oznámení o veřejném projednání návrhu 4. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 2/2022 ze dne 31.3. 2022 o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Sbírka zákonů částku 42 z 31.března 2022
Rozpočtové opatření č. 2/2022
Veřejná vyhláška MÚ Trhové Sviny o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2019
Veřejná vyhláška MÚ Trhové Sviny o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování kom. odpadů za rok 2019
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č.1/2022 ze dne 28.3.2022 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí požáru
Sbírka zákonů částka 34 ze dne 16. března 2022
Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a přijetí krizového opatření č.43 a č.44 ze dne 2.3.2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy, přílohy - Národní plán povodí Labe, Národní plán povodí, Národní plán povodí Dunaje, Seznam obcí podle mezinárodních oblastí povodí úz. ČR
Schválené rozpočtové opatření č. 14/2021
Informace k dani z nemovitých věcí za rok 2022
Střednědobý výhled rozpočtu RSOV 2022 - 2025
Schválený rozpočet RSOV 2022
Schválený rozpočet na rok 2022
Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2026
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, rozpočtových opatření, střednědobého výhledu a závěrečného účtu
Rozpočtové opatření č. 13/2021
Upřesnění nařízení Státní veterinární správy v souvislosti s ptačí chřipkou vůči malým chovatelům drůbeže
Návrh rozpočtu na rok 2022 Obce Mirkovice
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 - 2026 Obce Mirkovice
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu a schváleného závěrečného účtu RSOV Vltava
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 439 z 29.11. 2021
Usnesení vlády ČR č. 434-436 ze dne 25.11.2021
Rozpočtové opatření č. 11/2021
Rozpočtové opatření č. 10/2021
Rozpočtové opatření č. 9/2021
Veřejná vyhláška -Oznámení o zahájení řízení o návrhu " Územního plánu Přídolí" a data konání jeho veřejného projednání
Obecně závazná vyhláška obce Mirkovice č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
Rozpočtové opatření č. 8/2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021. Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Oznámení o zveřejnění vydané změny č.2 UP Mirkovice
Zrušení dražebního jednání ve věci exekuce 120 EX 4477/20
Závěrečný účet za rok 2020
Rozpočtové opatření č. 7/2021
Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o. p. s. za rok 2020
Rozpočtové opatření č. 6/2021
Oznámení - zveřejnění záměru propachtování nem. majektu obce Mirkovice v k.ú. Chabičovice
Oznámení - zveřejnění záměru propachtování nem. majektu obce Mirkovice v k.ú.Zahrádka u Mirkovic
Oznámení-zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č.1 ke smlouvě o zem. pachtu uzavřené dne 1.1.2020
Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Veřejná vyhláška oznámení obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Rozpočtové opatření č. 5/2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy- změna č.2 UP Mirkovice
Manuál pro vyplácení nájmů z honebních pozemků pro rok 2020 - 2021
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice na 29.4.2021
Informace o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 29.4. 2021
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021
Rozpočtové opatření č. 4/2021
Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 15.4.2021 od 8.00 do 15.00 hodin
Usnesení - Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví účinného od 12.4. 2021 se mohou od pondělí 12.4. 2021 otevřít knihovny pro veřejnost
Sčítání lidu, domů a bytů - oznámení o prodloužení možnosti sečíst se online do 11.5. 2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 30.4. 2021 - Zahrádka
Rozpočtové opatření č. 3/2021
Veřejná vyhláška - řízení o návrhu Územního plánu Věžovatá Pláně
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 15.4.2021 Zahrádka
Oznámení -zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemku ze dne 1.4.2021
Oznámení- zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce Mirkovice v lokalitě ZTV Mirkovice- stavební parcely
Oznámení - spojlečné jednání o návrhu UP Český Krumlov
Rozpočtové opatření č.2/2021
Usnesení vlády ČR č.120 ze dne 3.3.2021
Usnesení vlády ČR č.117-119 ze dne 2.3.2021
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice na 8.3.2021
Pokyn hejtmana Jihočeského kraje č.46 ze dne 1.3.2021
Usnesení vlády ČR č.115 ze dne 28.2.2021
Usnesení vlády ČR č. 96-114 ze dne 26.2.2021
Sbírka zákonů ČR částka 38 ze dne 26.2.2021
Oznámení o projednání návrhu UP Přídolí
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ( silnice II/1578 Chabičovice -Zahrádka) Chabičovicích
Rozpočtové opatření č. 1/2021
Sčítání lidu, domů a bytu v roce 2021- informace
Veřejná vyhláška - změna č.2 UP Mirkovice
Oznámení - zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Zahrádka u Mirkovic
Ombucman dětem - leták
Usnesení vlády ČR č.48 ze dne 8.2.2021
Usnesení vlády České republiky č. 31-33 ze dne 28.1.2021
Veřejná vyhláška-oznámení o možnosti převzít písemnost
Usnesení vlády České republiky č.21-23 ze dne 22.1.2021
Rozpočtové opatření č.7/2020
Usnesení vlády České republiky č.16-17 o přijetí krizového optření ze dne 18.1.2021
Usnesení vlády České republiky č.9-11 ze dne 7.1.2021
Oznámení o zrušení opakovaného veřejného projednání územního plánu Věžovatá Pláň
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí na rok 2021
Schválený rozpočtový výhled obce Mirkovice na rok 2021-2025
Schválený rozpočet obce Mirkovice na rok 2021
Rozúčtování skutečných nákladů obce Mirkovice za rok 2019 na sběr a svou netříděného komunálního odpadu
Usnesení vlády ČR č.593-599 ze dne 24.12.2020
Usnesení vlády ČR č.578 ze dne 21.12.2020
Usnesení vlády ČR č.564 ze dne 17.12.2020
Usnesení vlády ČR č.532-537 ze dne 14.12.2020
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice na 21.12.2020
Návrh výše členského příspěvku RSOV Vltava na rok 2021
Rozpočtové změny RSOV Vltava prosinec 2020
Návrh rozpočtu na rok 2021 a rozpočtového výhledu na rok 2021-2024 RSOV Vltava
Sbírka zákonů ČR částka 216 ze dne 10.12.2020
Usnesení vlády ČR č.521-522 ze dne 10.12.2020
Oznámení - svolání 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Oznámení - zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Malčice
Oznámení- zveřejnění záměru uzavřít dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Mirkovice
Oznámení- zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v k.ú. Malčice -Osek
Návrh rozpočtového výhledu obce Mirkovice na rok 2021-2025
Návrh rozpočtu obce Mirkovice na rok 2021
Veřejná vyhláška- oznámení o možnosti převzít písemnost
Veřejná vyhláška- oznámení o zahájení řízení o návrhu UP Věžovatá Pláně
Usnesení vlády ČR č.498-500 ze dne 30.11.2020
Pozvánka na za sedání ZO Mirkovice na 3.12.2020
Usnesení vlády ČR č.483 ze dne 23.11.2020
Usnesení vlády ČR č.471-478 ze dne 20.11.2020
Oznámení-svolání 2.zasedání Zastupitelstva JK dne 3.12.2020
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Usnesení vlády ČR č. 462-465 ze dne 16.11.2020
Oznámení- zveřejnění záměru propachtování nemovitého majetku obce v k.ú. Žaltice, Chabičovice a Malčice - Osek
Oznámení- zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v k.ú. Zahrádka u Mirkovic
Oznámení- zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v k.ú. Malčice -Osek
Oznámení- zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v lokalitě ZTV Mirkovice- stavební parcely
Sbírka zákonů ČR částka 183 ze dne 9.11.2020
Sbírka zákonů ČR částka 182 ze dne 2.11.2020
Pozvánka na ZO Mirkovice na 9.11.2020
Sbírka zákonů ČR částka 180 ze dne 30.10.2020
Oznámení o zrušení opakovaného projednání UP Věžovatá Planě
Sbírka zákonů ČR částka 174 ze dne 23.10.2020
Oznámení-ustavující zasedání Zastupitelstva JK 3.11.2020
Sbírka zákonů ČR částka 171 ze dne 21.10.2020
Usnesení vlády ČR č. 1080 ze dne 21.10.2020
Usnesení vlády ČR č. 1079 ze dne 21.10.2020
Usnesení vlády ČR č. 1078 ze dne 21.10.2020
Oznámení o zamyšleném převodu - Státní pozemkový úřad
Sbírka zákonů ČR částka 169 ze dne 19.10.2020
Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č.36 ze dne 16.10.2020
Usnesení vlády České republiky č. 407-414 ze dne 20.10.2020
Usnesení vlády ČR č.391 a č.392 ze dne 30.9.2020
Veřejná vyhláška ,opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I.třídy
Mimořádné optření KHS České Budějovice č.3/2020 ze dne 1.10.2020
Veřejná vyhláška -oznámení o zahájení řízení o návrhu UP Věžovatá Pláně a data konání jeho projednání-opakované veřejné projednání
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunkacích
Oznámení - zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v k.ú. Zahrádka u Mirkovic
Oznámení - zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v k.ú. Mirkovice
Oznámení - zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v k.ú. Zahrádka u Mirkovic
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů konaných dne 2. a 3.října 2020
Pozvánka na 29. zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje na 24.9.2020
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do zastupitestva Jihočeského kraje
Nařízení mimořádného opatření č.2/2020 KHS Jihočeského kraje
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu( MK Žaltice)
Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 2. a 3. října 2020- stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje
Manuál pro vyplácení nájmů z honebních pozemků za rok 2019
Sbírka zákonů č.243- 246 ze dne 13.5.2020
Usnesení vlády České republiky č.236 ze dne 11.5.2020
Usnesení vlády ČR č.235 ze dne 7.5.2020
Sbírka zákonů ČR č.234 ze dne 7.5.2020
Sbírka zákonů ČR č.232-233 ze dne 7.5.2020
Sbírka zákonů ČR č.228-231 ze dne 6.5.2020
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy-Změna č.1 UP Mirkovice
Usnesení vlády České republiky č.225-227 ze dne 4.5.2020
Usnesení vlády České republiky č.223-224 ze dne 1.5.2020
Usnesení vlády České republiky č.218-222 ze dne 30.4.2020
Nařízení vlády České republiky č.212-213 ze dne 27.4.2020
Sbírka zákonů ČR č.211 ze dne 27.4.2020
Sbírka zákonů ČR č.207-210 ze dne 27.4.2020
Sbírka zákonů ČR č.205-206 ze dne 27.4.2020
Usnesení vlády České republiky č.202-204 ze dne 24.4.2020
Usnesení vlády České republiky č.193-198 ze dne 23.4.2020
Sbírka zákonů č.185 -192 ze¨dne 24.4.2020
Pozvánka na zasedání ZO obce Mirkovice na 30.4.2020
Veřejná vyhláška- UP obce Věžovatá Pláň
Usnesení o nařízení dražebního jednání
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 17.4.2020
Usnesení vlády České republiky č.178-179 ze dne 17.4.2020
Sbírka zákonů ČR č.177 ze dne 17.4.2020
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.14/2020 ze dne 15.4.2020
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.13/2020 ze dne 15.4.2020
Nařízení vlády České republiky č.172 - 174 ze dne 14.4.2020
Sbírka zákonů ČR č.159-161 ze dne 14.4.2020
Nařízení vlády České republiky č.156-158 ze dne 9.4.2020
Nařízení vlády České republiky č.154-155 ze dne 9.4.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 9.4.2020
Rozhodnutí hejtmanky Jihočeského kraje č.1/2020 ze dne 9.4.2020 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.10/2020 ze dne 8.4.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6.4.2020 (5)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6.4.2020 (4)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6.4.2020 (3)
Ukončení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6.4.2020 (2)
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6.4.2020 (1)
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.9/2020 ze dne 6.4.2020
Usnesení vlády České republiky č.150-153 ze dne 6.4.2020
Nařízení vlády a Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č.146-147 ze dne 2.4.2020
Usnesení vlády České republiky č.144-145 ze dne 1.4.2020
Sbírka zákonů ČR č.133-137 ze dne 27.3.2020
Aktuální usnesení vlády ČR a momořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ke dni 27.3.2020
Usnesení vlády České republiky č.143 ze dne 31.3.2020
Usnesení vlády České republiky č.140-142 ze dne 30.3.2020
Usnesení vlády České republiky č.130-132 ze dne 26.3.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.3.2020
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.8/2020 ze dne 23.3.2020
Usnesení vlády České republiky č.122-128 ze dne 23.3.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.3.2020
Nařízení č.1/2020 hejtmanky Jihočeského kraje ze dne 18.3.2020
Usnesení vlády České republiky č.106-108 ze dne 18.3.2020
Usnesení vlády České republiky č.96-99 o přijetí krizového opatření
Usnesení vlády České republiky č.84-90. ze dne 15.3.2020
Usnesení vlády České republiky č.83 ze dne 15.3.2020
Usnesení vlády České republiky č.82 ze dne 14.3.2020
Mimořádné opatření Ministerstva vnitra České republiky ze dne 13.3.2020
Usnesení vlády České republiky ze dne 14.3.2020 č.211 o přijetí krizivého opatření
Nařízení a usnesení vlády České republiky č.75-81
Mimořádné opatření Ministerstva vnitra
Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky a o přijetí krizových opatření
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu
Obecně závazná vyhláška obce Mirkovice č.1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2019 o místním poplatku z pobytu
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 10.3.2020 od 18:00hod.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinnosti od 11.3.2020
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999
Usnesení- dražební vyhláška
Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2020
Obecně závazná vyhláška č.5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška č.4/2019,o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mirkovice
Obecně závazná vyhláška č.3/2019,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška č.2/2019, o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č.1/2019,o místním poplatku z pobytu
Oznámení - zveřejnění záměru pronájmu pozemku v k.ú. Mirkovice
Oznámení - zveřejnění záměru pronájmu pozemků v k.ú. Zahrádka u Mirkovic a v k.ú. Chabičovice
Oznámení - zveřejnění záměru propachtování pozemků v k.ú. Zahrádka u Mirkovic
Oznámení - zveřejnění záměru propachtování pozemků v k.ú. Zahrádka u Mirkovic
Oznámení - zveřejnění záměru propachtování pozemků v k.ú. Malčice
Veřejná vyhláška MZ - Opatření obecné povahy
Oznámení 25. zasedání zastupitelstva JK
VV - Návrh opatření obecné povahy
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice
Opatření obecné povahy č. 1/2015 /změna/
Veřejnoprávní smlouva - řešení přestupků
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice
Oznámení - 24.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Zaměr prodeje stavebních pozemků ZTV Mirkovice-2.kolo
Oznámení o zamýšleném převodu
Oznámení o přerušení dodávky el. energie(1.11.2019 - Zahrádka u Mirkovic)
Veřejná vyhláška-návrh 4.aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a informace o možnosti uplatnit připomínky k zpracovanému návrhu
Nabídka JK - - pomoc při výsadbě nových stromků
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy -stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - veřejná vyhláška
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice
Dražební vyhláška
Oznámení konání zastupitelstva JK
Oznámení - zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. Mirkovice
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Zahrádka u Mirkovic
Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ v k.ú.Zahrádka u Mirkovic
Zaměr prodeje stavebních pozemků ZTV Mirkovice- 1.kolo
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice
Rozhodnutí SPÚ - návrh KPÚ k.ú. Mirkovice
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice
Oznámení - o zveřejnění Územní studie Mirkovice - zastavitelná plocha Z 15
Oznámení - 22. zasedání zastupitelstva JK
Veřejná vyhláška - Změna č. 1 UP Mirkovice
Návrh závěrečného účtu obce
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - ředitel LDO Přídolí
Usnesení - dražební vyhláškla
Závěrečný účet RSOV Vltava
Veřejná vyhláška
Výsledky voleb do Evropského parlamentu


Veřejná vyhláška
21.zasedání Zastupitelsva Jihočeského kraje
Pozvánka na jednání VH Honebního společenstva Zubčice
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Malčice
Manuál pro vyplácení nájmů z honebních pozemků HS Věžovatá Pláně
Porovnání položek výpočtu (kalkulace) cen vodného a stočného za rok 2018 a dosažení skutečnosti v témže období
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do EP 2019
Pozvánka za zasedání ZO Mirkovice
Veřejná vyhláška, daň z nemovitostí na rok 2019
Rozhodnutí o návrhu KoPÚ v k.ú.Malčice
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 -informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Veřejná vyhláška - Územní studie Mirkovice, zastavitelná plocha Z15
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška a opatření obecné povahy-kormorán veliký
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mirkovice
Rozhodnutí o návrhu KoPÚ Zahrádka u Mirkovic
Zrušení dražebního jednání - exekuce
Oznámení o konání zastupitelstvo JK
Pronájem sociálního bytu
Přerušení dodávky elektr. energie
Oznámení - zveřejnění rozpočtu
Příloha č. 1 k OZV 2/2015
Pozvánka na zasedání ZO
Návrh rozpočtu Fondu obnovy vodohospodářského majetku na rok 2019
Návrh střednědobého výhledu
Návrh rozpočtu na rok 2019
Infomace o konání zasedání ZO
Dražební vyhláška
Oznámení zveřejnění rozp. opatření - seznam
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z ropočtu obce Mirkovice č. 1092018
Opatř. obecné povahy - Ochr. pásmo let. pozem. zařízení
Pozvánka na zasedání ZO
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Oznámení – zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů
Stanovení místní úpravy provozu
Oznámení o zamýšleném převodu
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2017 DSO Poluška
14. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Oznámení o přerušení dodávky el. energie
Svazek obcí Poluška – návrh závěrečného účtu za rok 2017
Oznámení o konání valné hromady Reg.svazku obcí „Vltava“
Oznámení záměru pronajmout nemovitý majetek obce
Návrh závěrečného účtu za rok 2017
Rozpočtové změny roku 2018 – Rozpočtové opatření č.2
13. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Oznámení konání valné hromady honebního společenstva Mirkovice
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže období
Veřejná vyhláška
Oznámení záměru prodat nemovitý majetek obce
Oznámení o zamýšleném převodu
Výroční zpráva za rok 2017 (poskytování informací)
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Mirkovice
Městský úřad Č.Krumlov – veřejná vyhláška
12. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Mirkovice
Rozpočtové změny roku 2018 – Rozpočtové opatření č.1
Oznámení záměru prodat nemovitý majetek obce
Oznámení o přerušení dodávky el. energie (12.3.2018)
Výroční zpráva za rok 2017 (poskytování informací)
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu
11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Oznámení o přerušení dodávky el. energie (27.2.2018)
Oznámení záměru pronajmout nemovitý majetek obce
Oznámení o zamýšleném převodu
Oznámení o přerušení dodávky el. energie (12.2.2018)
Oznámení o době a místě konání II.kola volby prezidenta
Oznámení zveřejnění rozpočtu, rozp. opatření, střednědobého výhledu
Oznámení záměru pronajmout nemovitý majetek obce
Informace k dani z nemovitých věcí
Úřední deska - archiv změn