Úřední deska

Veřejnoprávní smlouva - řešení přestupků


Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice


Oznámení - 24.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje


Zaměr prodeje stavebních pozemků ZTV Mirkovice-2.kolo


Oznámení o zamýšleném převodu


Oznámení o přerušení dodávky el. energie(1.11.2019 - Zahrádka u Mirkovic)


Veřejná vyhláška-návrh 4.aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a informace o možnosti uplatnit připomínky k zpracovanému návrhu


Nabídka JK - - pomoc při výsadbě nových stromků


Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy -stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích


Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - veřejná vyhláška


Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice


Dražební vyhláška


Oznámení konání zastupitelstva JK


Oznámení - zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. Mirkovice


Veřejná vyhláška MZ . opatření obecné povahy


Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Zahrádka u Mirkovic


Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ v k.ú.Zahrádka u Mirkovic


Zaměr prodeje stavebních pozemků ZTV Mirkovice- 1.kolo


Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice


Rozhodnutí SPÚ - návrh KPÚ k.ú. Mirkovice


Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice


Oznámení - o zveřejnění Územní studie Mirkovice - zastavitelná plocha Z 15


Oznámení - 22. zasedání zastupitelstva JK


Veřejná vyhláška - Změna č. 1 UP Mirkovice


Návrh závěrečného účtu obce


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - ředitel LDO Přídolí


Usnesení - dražební vyhláškla


Závěrečný účet RSOV Vltava


Veřejná vyhláška


Výsledky voleb do Evropského parlamentu


Veřejná vyhláška


21.zasedání Zastupitelsva Jihočeského kraje


Pozvánka na jednání VH Honebního společenstva Zubčice


Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu


Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu


Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Malčice


Manuál pro vyplácení nájmů z honebních pozemků HS Věžovatá Pláně


Porovnání položek výpočtu (kalkulace) cen vodného a stočného za rok 2018 a dosažení skutečnosti v témže období


Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do EP 2019


Pozvánka za zasedání ZO Mirkovice


Veřejná vyhláška, daň z nemovitostí na rok 2019


Rozhodnutí o návrhu KoPÚ v k.ú.Malčice


Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 -informace o počtu a sídlech volebních okrsků


Veřejná vyhláška - Územní studie Mirkovice, zastavitelná plocha Z15


Veřejná vyhláška MZ


Pozvánka - Zastupitelstvo JK


Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy


Veřejná vyhláška opatření obecné povahy


Veřejná vyhláška a opatření obecné povahy-kormorán veliký


Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice


Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mirkovice


Rozhodnutí o návrhu KoPÚ Zahrádka u Mirkovic


Zrušení dražebního jednání - exekuce


Oznámení o konání zastupitelstvo JK


Pronájem sociálního bytu


Přerušení dodávky elektr. energie


Oznámení - zveřejnění rozpočtu


Příloha č. 1 k OZV 2/2015


Pozvánka na zasedání ZO


Návrh rozpočtu Fondu obnovy vodohospodářského majetku na rok 2019


Návrh střednědobého výhledu


Návrh rozpočtu na rok 2019


Infomace o konání zasedání ZO


Dražební vyhláška


Oznámení zveřejnění rozp. opatření - seznam


Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z ropočtu obce Mirkovice č. 1092018


Opatř. obecné povahy - Ochr. pásmo let. pozem. zařízení


Pozvánka na zasedání ZO


Nalezená věc


Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.


Oznámení – zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů


Stanovení místní úpravy provozu


Závěrečný účet RSOV


Oznámení o zamýšleném převodu


Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2017 DSO Poluška


14. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie


Oznámení o přerušení dodávky el. energie


Svazek obcí Poluška – návrh závěrečného účtu za rok 2017


Oznámení o konání valné hromady Reg.svazku obcí „Vltava“


Oznámení záměru pronajmout nemovitý majetek obce


Návrh závěrečného účtu za rok 2017


Rozpočtové změny roku 2018 – Rozpočtové opatření č.2


13. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje


Oznámení konání valné hromady honebního společenstva Mirkovice


Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže období


Veřejná vyhláška


Oznámení záměru prodat nemovitý majetek obce


Oznámení o zamýšleném převodu


Výroční zpráva za rok 2017 (poskytování informací)


Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Mirkovice


Městský úřad Č.Krumlov – veřejná vyhláška


12. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje


Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Mirkovice


Rozpočtové změny roku 2018 – Rozpočtové opatření č.1


Oznámení záměru prodat nemovitý majetek obce


Oznámení o přerušení dodávky el. energie (12.3.2018)


Výroční zpráva za rok 2017 (poskytování informací)


Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu


11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje


Oznámení o přerušení dodávky el. energie (27.2.2018)


Oznámení záměru pronajmout nemovitý majetek obce


Oznámení o zamýšleném převodu


Oznámení o přerušení dodávky el. energie (12.2.2018)


Oznámení o době a místě konání II.kola volby prezidenta


Oznámení zveřejnění rozpočtu, rozp. opatření, střednědobého výhledu


Oznámení záměru pronajmout nemovitý majetek obce


Informace k dani z nemovitých věcí


Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Mirkovice (10.1.2018)