Úřední deska

Usnesení vlády České republiky č.9-11 ze dne 7.1.2021


Oznámení o zrušení opakovaného veřejného projednání územního plánu Věžovatá Pláň


Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí na rok 2021


Schválený rozpočtový výhled obce Mirkovice na rok 2021-2025


Schválený rozpočet obce Mirkovice na rok 2021


Rozúčtování skutečných nákladů obce Mirkovice za rok 2019 na sběr a svou netříděného komunálního odpadu


Usnesení vlády ČR č.593-599 ze dne 24.12.2020


Usnesení vlády ČR č.578 ze dne 21.12.2020


Usnesení vlády ČR č.564 ze dne 17.12.2020


Usnesení vlády ČR č.532-537 ze dne 14.12.2020


Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice na 21.12.2020


Návrh výše členského příspěvku RSOV Vltava na rok 2021


Rozpočtové změny RSOV Vltava prosinec 2020


Návrh rozpočtu na rok 2021 a rozpočtového výhledu na rok 2021-2024 RSOV Vltava


Sbírka zákonů ČR částka 216 ze dne 10.12.2020


Usnesení vlády ČR č.521-522 ze dne 10.12.2020


Oznámení - svolání 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje


Oznámení - zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Malčice


Oznámení- zveřejnění záměru uzavřít dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Mirkovice


Oznámení- zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v k.ú. Malčice -Osek


Návrh rozpočtového výhledu obce Mirkovice na rok 2021-2025


Návrh rozpočtu obce Mirkovice na rok 2021


Veřejná vyhláška- oznámení o možnosti převzít písemnost


Veřejná vyhláška- oznámení o zahájení řízení o návrhu UP Věžovatá Pláně


Usnesení vlády ČR č.498-500 ze dne 30.11.2020


Pozvánka na za sedání ZO Mirkovice na 3.12.2020


Usnesení vlády ČR č.483 ze dne 23.11.2020


Usnesení vlády ČR č.471-478 ze dne 20.11.2020


Oznámení-svolání 2.zasedání Zastupitelstva JK dne 3.12.2020


Veřejná vyhláška opatření obecné povahy


Usnesení vlády ČR č. 462-465 ze dne 16.11.2020


Oznámení- zveřejnění záměru propachtování nemovitého majetku obce v k.ú. Žaltice, Chabičovice a Malčice - Osek


Oznámení- zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v k.ú. Zahrádka u Mirkovic


Oznámení- zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v k.ú. Malčice -Osek


Oznámení- zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v lokalitě ZTV Mirkovice- stavební parcely


Sbírka zákonů ČR částka 183 ze dne 9.11.2020


Sbírka zákonů ČR částka 182 ze dne 2.11.2020


Pozvánka na ZO Mirkovice na 9.11.2020


Sbírka zákonů ČR částka 180 ze dne 30.10.2020


Oznámení o zrušení opakovaného projednání UP Věžovatá Planě


Sbírka zákonů ČR částka 174 ze dne 23.10.2020


Oznámení-ustavující zasedání Zastupitelstva JK 3.11.2020


Sbírka zákonů ČR částka 171 ze dne 21.10.2020


Usnesení vlády ČR č. 1080 ze dne 21.10.2020


Usnesení vlády ČR č. 1079 ze dne 21.10.2020


Usnesení vlády ČR č. 1078 ze dne 21.10.2020


Oznámení o zamyšleném převodu - Státní pozemkový úřad


Sbírka zákonů ČR částka 169 ze dne 19.10.2020


Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č.36 ze dne 16.10.2020


Usnesení vlády České republiky č. 407-414 ze dne 20.10.2020


Omezení provozu obecního úřadu Mirkovice


Usnesení vlády ČR č.391 a č.392 ze dne 30.9.2020


Veřejná vyhláška ,opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I.třídy


Mimořádné optření KHS České Budějovice č.3/2020 ze dne 1.10.2020


Veřejná vyhláška -oznámení o zahájení řízení o návrhu UP Věžovatá Pláně a data konání jeho projednání-opakované veřejné projednání


Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunkacích


Oznámení - zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v k.ú. Zahrádka u Mirkovic


Oznámení - zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v k.ú. Mirkovice


Oznámení - zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v k.ú. Zahrádka u Mirkovic


Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů konaných dne 2. a 3.října 2020


Pozvánka na 29. zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje na 24.9.2020


Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do zastupitestva Jihočeského kraje


Nařízení mimořádného opatření č.2/2020 KHS Jihočeského kraje


Pozvánka na zasedání ZO obce Mirkovice na 11.8.2020


Veřejná vyhláška opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu( MK Žaltice)


Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 2. a 3. října 2020- stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise


Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje


Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství


Záměr uzavřít Dodatek č.13 Smlouvy o obstarávání správy a provozu vodovodu v části obce Mirkovice


Záměr uzavřít Dodatek č.9 Smlouvy o obstarávání sparávy a provozu čistírny odpadních vod a veřejné kanalizace v obci Mirkovice


Závěrečný účet obce Mirkovice za rok 2019


Pozvánka na zasedání ZO obce Mirkovice na 29.6.2020


Manuál pro vyplácení nájmů z honebních pozemků za rok 2019


Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č.31 ze dne 18.5.2020


Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.15/2020 ze dne 18.5.2020


Sbírka zákonů č.243- 246 ze dne 13.5.2020


Usnesení vlády České republiky č.236 ze dne 11.5.2020


Usnesení vlády ČR č.235 ze dne 7.5.2020


Sbírka zákonů ČR č.234 ze dne 7.5.2020


Sbírka zákonů ČR č.232-233 ze dne 7.5.2020


Sbírka zákonů ČR č.228-231 ze dne 6.5.2020


Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy-Změna č.1 UP Mirkovice


Usnesení vlády České republiky č.225-227 ze dne 4.5.2020


Usnesení vlády České republiky č.223-224 ze dne 1.5.2020


Usnesení vlády České republiky č.218-222 ze dne 30.4.2020


Nařízení vlády České republiky č.212-213 ze dne 27.4.2020


Sbírka zákonů ČR č.211 ze dne 27.4.2020


Sbírka zákonů ČR č.207-210 ze dne 27.4.2020


Sbírka zákonů ČR č.205-206 ze dne 27.4.2020


Usnesení vlády České republiky č.202-204 ze dne 24.4.2020


Usnesení vlády České republiky č.193-198 ze dne 23.4.2020


Sbírka zákonů č.185 -192 ze¨dne 24.4.2020


Pozvánka na zasedání ZO obce Mirkovice na 30.4.2020


Veřejná vyhláška- UP obce Věžovatá Pláň


Veřejná vyhláška - Dań z nemovitých věcí pro rok 2020


Usnesení o nařízení dražebního jednání


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 17.4.2020


Usnesení vlády České republiky č.178-179 ze dne 17.4.2020


Sbírka zákonů ČR č.177 ze dne 17.4.2020


Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.14/2020 ze dne 15.4.2020


Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.13/2020 ze dne 15.4.2020


Nařízení vlády České republiky č.172 - 174 ze dne 14.4.2020


Sbírka zákonů ČR č.159-161 ze dne 14.4.2020


Nařízení vlády České republiky č.156-158 ze dne 9.4.2020


Nařízení vlády České republiky č.154-155 ze dne 9.4.2020


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 9.4.2020


Rozhodnutí hejtmanky Jihočeského kraje č.1/2020 ze dne 9.4.2020 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru


Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.10/2020 ze dne 8.4.2020


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6.4.2020 (5)


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6.4.2020 (4)


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6.4.2020 (3)


Ukončení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6.4.2020 (2)


Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6.4.2020 (1)


Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.9/2020 ze dne 6.4.2020


Usnesení vlády České republiky č.150-153 ze dne 6.4.2020


Nařízení vlády a Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č.146-147 ze dne 2.4.2020


Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství


Usnesení vlády České republiky č.144-145 ze dne 1.4.2020


Sbírka zákonů ČR č.133-137 ze dne 27.3.2020


Aktuální usnesení vlády ČR a momořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ke dni 27.3.2020


Usnesení vlády České republiky č.143 ze dne 31.3.2020


Usnesení vlády České republiky č.140-142 ze dne 30.3.2020


Usnesení vlády České republiky č.130-132 ze dne 26.3.2020


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.3.2020


Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.8/2020 ze dne 23.3.2020


Usnesení vlády České republiky č.122-128 ze dne 23.3.2020


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.3.2020


Nařízení č.1/2020 hejtmanky Jihočeského kraje ze dne 18.3.2020


Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Mirkovice


Usnesení vlády České republiky č.106-108 ze dne 18.3.2020


Usnesení vlády České republiky č.96-99 o přijetí krizového opatření


Usnesení vlády České republiky č.84-90. ze dne 15.3.2020


Usnesení vlády České republiky č.83 ze dne 15.3.2020


Usnesení vlády České republiky č.82 ze dne 14.3.2020


Mimořádné opatření Ministerstva vnitra České republiky ze dne 13.3.2020


Usnesení vlády České republiky ze dne 14.3.2020 č.211 o přijetí krizivého opatření


Nařízení a usnesení vlády České republiky č.75-81


Mimořádné opatření Ministerstva vnitra


Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky a o přijetí krizových opatření


Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu


Obecně závazná vyhláška obce Mirkovice č.1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2019 o místním poplatku z pobytu


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 10.3.2020 od 18:00hod.


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinnosti od 11.3.2020


Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice


Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999


Usnesení- dražební vyhláška


Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2020


Obecně závazná vyhláška č.5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


Obecně závazná vyhláška č.4/2019,o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mirkovice


Obecně závazná vyhláška č.3/2019,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Obecně závazná vyhláška č.2/2019, o místním poplatku ze psů


Obecně závazná vyhláška č.1/2019,o místním poplatku z pobytu


Oznámení - zveřejnění záměru pronájmu pozemku v k.ú. Mirkovice


Oznámení - zveřejnění záměru pronájmu pozemků v k.ú. Zahrádka u Mirkovic a v k.ú. Chabičovice


Oznámení - zveřejnění záměru propachtování pozemků v k.ú. Zahrádka u Mirkovic


Oznámení - zveřejnění záměru propachtování pozemků v k.ú. Zahrádka u Mirkovic


Oznámení - zveřejnění záměru propachtování pozemků v k.ú. Malčice


Veřejná vyhláška MZ - Opatření obecné povahy


Oznámení 25. zasedání zastupitelstva JK


VV - Návrh opatření obecné povahy


Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice


Opatření obecné povahy č. 1/2015 /změna/


Veřejnoprávní smlouva - řešení přestupků


Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice


Oznámení - 24.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje


Zaměr prodeje stavebních pozemků ZTV Mirkovice-2.kolo


Oznámení o zamýšleném převodu


Oznámení o přerušení dodávky el. energie(1.11.2019 - Zahrádka u Mirkovic)


Veřejná vyhláška-návrh 4.aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a informace o možnosti uplatnit připomínky k zpracovanému návrhu


Nabídka JK - - pomoc při výsadbě nových stromků


Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy -stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích


Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - veřejná vyhláška


Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice


Dražební vyhláška


Oznámení konání zastupitelstva JK


Oznámení - zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. Mirkovice


Veřejná vyhláška MZ . opatření obecné povahy


Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Zahrádka u Mirkovic


Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ v k.ú.Zahrádka u Mirkovic


Zaměr prodeje stavebních pozemků ZTV Mirkovice- 1.kolo


Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice


Rozhodnutí SPÚ - návrh KPÚ k.ú. Mirkovice


Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice


Oznámení - o zveřejnění Územní studie Mirkovice - zastavitelná plocha Z 15


Oznámení - 22. zasedání zastupitelstva JK


Veřejná vyhláška - Změna č. 1 UP Mirkovice


Návrh závěrečného účtu obce


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - ředitel LDO Přídolí


Usnesení - dražební vyhláškla


Závěrečný účet RSOV Vltava


Veřejná vyhláška


Výsledky voleb do Evropského parlamentu


Veřejná vyhláška


21.zasedání Zastupitelsva Jihočeského kraje


Pozvánka na jednání VH Honebního společenstva Zubčice


Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu


Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu


Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Malčice


Manuál pro vyplácení nájmů z honebních pozemků HS Věžovatá Pláně


Porovnání položek výpočtu (kalkulace) cen vodného a stočného za rok 2018 a dosažení skutečnosti v témže období


Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do EP 2019


Pozvánka za zasedání ZO Mirkovice


Veřejná vyhláška, daň z nemovitostí na rok 2019


Rozhodnutí o návrhu KoPÚ v k.ú.Malčice


Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 -informace o počtu a sídlech volebních okrsků


Veřejná vyhláška - Územní studie Mirkovice, zastavitelná plocha Z15


Veřejná vyhláška MZ


Pozvánka - Zastupitelstvo JK


Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy


Veřejná vyhláška opatření obecné povahy


Veřejná vyhláška a opatření obecné povahy-kormorán veliký


Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice


Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mirkovice


Rozhodnutí o návrhu KoPÚ Zahrádka u Mirkovic


Zrušení dražebního jednání - exekuce


Oznámení o konání zastupitelstvo JK


Pronájem sociálního bytu


Přerušení dodávky elektr. energie


Oznámení - zveřejnění rozpočtu


Příloha č. 1 k OZV 2/2015


Pozvánka na zasedání ZO


Návrh rozpočtu Fondu obnovy vodohospodářského majetku na rok 2019


Návrh střednědobého výhledu


Návrh rozpočtu na rok 2019


Infomace o konání zasedání ZO


Dražební vyhláška


Oznámení zveřejnění rozp. opatření - seznam


Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z ropočtu obce Mirkovice č. 1092018


Opatř. obecné povahy - Ochr. pásmo let. pozem. zařízení


Pozvánka na zasedání ZO


Nalezená věc


Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.


Oznámení – zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů


Stanovení místní úpravy provozu


Oznámení o zamýšleném převodu


Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2017 DSO Poluška


14. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie


Oznámení o přerušení dodávky el. energie


Svazek obcí Poluška – návrh závěrečného účtu za rok 2017


Oznámení o konání valné hromady Reg.svazku obcí „Vltava“


Oznámení záměru pronajmout nemovitý majetek obce


Návrh závěrečného účtu za rok 2017


Rozpočtové změny roku 2018 – Rozpočtové opatření č.2


13. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje


Oznámení konání valné hromady honebního společenstva Mirkovice


Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže období


Veřejná vyhláška


Oznámení záměru prodat nemovitý majetek obce


Oznámení o zamýšleném převodu


Výroční zpráva za rok 2017 (poskytování informací)


Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Mirkovice


Městský úřad Č.Krumlov – veřejná vyhláška


12. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje


Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Mirkovice


Rozpočtové změny roku 2018 – Rozpočtové opatření č.1


Oznámení záměru prodat nemovitý majetek obce


Oznámení o přerušení dodávky el. energie (12.3.2018)


Výroční zpráva za rok 2017 (poskytování informací)


Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu


11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje


Oznámení o přerušení dodávky el. energie (27.2.2018)


Oznámení záměru pronajmout nemovitý majetek obce


Oznámení o zamýšleném převodu


Oznámení o přerušení dodávky el. energie (12.2.2018)


Oznámení o době a místě konání II.kola volby prezidenta


Oznámení zveřejnění rozpočtu, rozp. opatření, střednědobého výhledu


Oznámení záměru pronajmout nemovitý majetek obce


Informace k dani z nemovitých věcí


Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Mirkovice (10.1.2018)