Stanoviště na sběr tříděného a směsný komunální odpadu a výrobků s ukončenou životností

Stanoviště kontejnerů na sběr tříděného a směsného komunálního odpadu a výrobků s ukončenou životností

Mirkovice náves u č.p.11 - plast směsný, sklo směsné, papír, jedlé tuky a oleje, biologický odpad  
Mirkovice obchod u č.p.54  - plast směsný, papír, sklo směsné,kovy, oděvy a textil, komunální odpad
Mirkovice pila u č.p.62 - plast směsný, papír, sklo směsné, komunální odpad
Mirkovice u ČOV( u č.p.29) - biologický odpad, elektrozařízení, baterie a akumulátory
Mirkovice u č.p.16 - biologický odpad                                                                                                                                                                                     Mirkovice ZTV nad obecním úřadem  - plast směsný, papír, sklo směsné, kovy, 
Žaltice náves (u č.p.27)- plast směsný, papír, sklo směsné
Žaltice u č.p.25  - biologický odpad  
Žaltice samoty u č.p.19 - plast směsný, papír
Malčice náves u č.p. 21-  plast směsný, papír, sklo směsné
Malčice u č.p. 12 - biologický odpad
Chabičovice náves u č.p.30 - plast směsný, sklo směsné, papír, jedlé tuky a oleje, biologický odpad
Svachova Lhotka u č.p. 1 - plast směsný, sklo směsné, papír, komunální odpad
Zahrádka náves u č.p.5 - plast směsný, sklo směsné, papír, komunální odpad, biologický odpad
Zahrádka Ostrov u č.ev.1 -plast směsný, komunální odpad