2022

Mirkovice - veřejný vodovod pro místní část Malčice

Tento prokekt byl spolufinacován z rozpočtu Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury  v roce 2022 - číslo smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/905/22, reg.č.434-02-026/22.

JIHOČESKÝ KRAJ

Celkové výdaje na projekt: 4 524 627,44 Kč

Výše poskytnuté dotace: 1 500 000,-Kč

Cílem projektu bylo dokončení rozpracovaných částí projektu (SO-02 Přiváděcí řad, SO-06 Přípojka NN pro vrt, PS-02 Elektroinstalace MaR) a dále provedení dalších částí projektu (SO-01 Úpravna zhlaví  vrtu , SO-03 Úpravna vody a PS-01  Vystrojení úpravny vody a vrtu). Jedná se o I.etapu  projektu, který bude dokončen v roce 2023. Tato stavba významně přispěla k zajištění zásobování obyvatel místní části Malčice pitnou vodou.

Mirkovice - veřejný vodovod pro místní část Malčice

Mirkovice - veřejný vodovod pro místní část Malčice 

Mirkovice - veřejný vodovod pro místní část Malčice