Okolní obce

Okolní obce

 

Bodova ChabičoviceChabičovice

Ves se často objevuje jako majetek panství Krumlov. V rožmberském urbáři z roku 1379 se platilo z osmi lánů, tedy s velkou pravděpodobností zde bylo osm statků. Tereziánský katastr uvádí 8 domů, v roce 1869 zde bylo 16 domů a 122 obyvatel. Název vznikl jako ves lidí Chabičových a pochází od slova chabiti, tedy kaziti, lapiti, okrádati nebo šiditi. V osadě se nacházejí dvě výklenkové kaple z let 1772 a 1832. les s přirozenými porosty za Chabičovicemi na příkrých svazích nad Vltavou je navržen na přírodní rezervaci. Také zde bývala škola.

 

Budova MalčiceMalčice

Osada uprostřed lesů je často uváděna v rožmberských urbářích jako majetek panství Krumlov. Také zde urbář z roku 1379 uvádí osm lánů. Tereziánský katastr uvádí 18 domů a v roce 1869 zde bylo 22 domů a 167 obyvatel. V údolí Jíleckého potoka se v lese Spálený nacházejí rozsáhlá pole zachovaných rýžovnických sejpů na ploše 3 000 x 300 metrů.

 

 

 

Svachova Lhotka

Leží v krásném místě mezi lesy a loukami a v roce 1347 je uváděna jako ,,villa Lhota civitati Chrummpnau“. Teprve v roce 1379 se Lhota změnila na Lhotka a dle rožmberského urbáře zde byly dva lány. V době Tereziánského katastru patřila ves městu Český Krumlov a měla 5 domů. Mimo panského rybníka zde byl i obecní rybník. V roce 1869 zde byly 4 domy a 23 obyvatel. Osobní jméno Svach bylo mazlivou zkratkou Svatobor, Svatomír nebo Svatopluk. V roce 1420 zde žil Svatomír. V 16.století je používán přívlastek Fišlova Lhotka. Ten vznikl z německého Fisch(e)l, což v češtině znamená příjmení Rybka nebo Rybička.

 

Zahrádka

V roce 1281 patřila ke klášteru Vyšší Brod a v jeho majetku byla nejméně do roku 1789. V roce 1869 zde bylo 11 a 77 obyvatel. Německé jméno Haag je dle Klimesche překlad původního českého jména. Na návsi se nachází osm čtyřbokých usedlostí s lidovými štukovými prvky z 19. století.

 

 

 

Žaltice

Velmi staré osídlení, kde se usídlila část kmene Doudlebů, kteří zde vytvořili hradiště. Z prvé písemné zprávy se dovídáme, že zde bylo naleziště zlata a Žalčice byly součástí majetku cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna. V roce 1869 zde žilo v 18 domech 114 obyvatel. V písemných dokladech se velmi často střídají názvy Žalčice a Žaltice, což byla ves lidí Žalkových.

 

 

Ó FRANTIŠEK SCHUSSER