2023

Mirkovice - vodovod pro místní část Malčice II.etapa

Tento projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury  v roce 2023 - číslo smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1014/23, reg.č.434-02-010/23.

JIHOČESKÝ KRAJ

Celkové výdaje na projekt: 1 348 999,00 Kč

Výše poskytnuté dotace:  600 000,-Kč

Cílem projektu bylo dokončení projektu dle stavebního povolení na výstavbu vodovodu v místní části Malčice a to dokončením  rozpracovaného stavebního objektu SO-04 Rozvodné řady a dále vybudování stavebního objektu SO-05 Oplocení.

 

Mirkovice - vodovod pro místní část Malčice II.etapaMirkovice - vodovod pro místní část Malčice II.etapaMirkovice - vodovod pro místní část Malčice II.etapaMirkovice - vodovod pro místní část Malčice II.etapa