2023

Rozšíření VO Mirkovice směrem k autoservisu

Tento projekt byl spolufinacován z rozpočtu Jihočeského kraje z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2023 - číslo smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI1907/2023.

JIHOČESKÝ KRAJ

Celkové výdaje na projekt: 552 490,- Kč

Výše poskytnuté dotace: 270 000,-Kč

Cílem projektu bylo rozšíření veřejného osvětlení  v Mirkovicích podél komunikace a nové zástavby směrem k autoservisu a to výměnou jednoho svítidla za LED  a dále postavením pěti nových stožárů včetně LED svítidel a provedení výkopových prací  pro pokládku kabelu na propojení těchto svítidel.Tento projekt významně  přispěl k zlepšení bezpečnosti  a ochraně obyvatel této části obce.

 

Rozšíření VO Mirkovice směrem k autoservisu

Rozšíření VO Mirkovice směrem k autoservisuRozšíření VO Mirkovice směrem k autoservisu