2023

Obnova kapličky Zahrádka( Holanďan) na par.č.404 v k.ú Zahrádka u Mirkovic

Tento prokekt byl spolufinacován z rozpočtu Jihočeského kraje z dotačního programu Kulturní dědictví ,1. výzva pro rok 2023 , Opatření č. I -Obnova drobné sakrální architektůry - číslo smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/801/23, reg.č.457-01-22/23.

JIHOČESKÝ KRAJ

Celkové výdaje na projekt: 80 700,- Kč

Výše poskytnuté dotace: 40 000,-Kč

 

Realizací projektu: "Obnova kapličky Zahrádka( Holanďan) na par.č.404 v k.ú Zahrádka "byla provedena rekonstrukce chátrajícího objektu kapličky, která byla doplněna  osazením kovaného křížku a kované mříže.

Obnovou této kapličky bylo významně přispěno k zachování kulturního dědictví a ke zlepšení kulturního využití této lokality, kde se občané a návštěvníci setkávají při různých příležitostech

 

Obnova kapličky Zahrádka( Holanďan) na par.č.404 v k.ú Zahrádka u Mirkovic

Obnova kapličky Zahrádka( Holanďan) na par.č.404 v k.ú Zahrádka u Mirkovic

Obnova kapličky Zahrádka( Holanďan) na par.č.404 v k.ú Zahrádka u Mirkovic