2023

My v tom Jihočechy nenecháme II

Tento projekt byl spolufinacován z rozpočtu Jihočeského kraje z dotačního programu "My v tom Jihočechy nenecháme II" - číslo smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/271/23, reg. č.481-236/23.

JIHOČESKÝ KRAJ

Celkové výdaje projektu : 16 240,- Kč

Výše poskytnuté dotace: 10 240,- Kč

Účelem projektu byla podpora rodin s dětmi do dovršení 3 let věku, rodin s dětmi požívající  příspěvek na péči na děti ve věku do dovršení 8 let věku, poživatelům vdovského/vdoveckého, starobního a invalidního důchodu s přihlédnutím  k aktuální ekonomické situaci a razatně se zvyšujícím nákladům na  zajištění základních potřeb (vzrůstající ceny energii, hypotečních úroků, najmů, dopravy, potravin atd.)