Veřejné zakázky

Veřejná zakázka: Rekonstrukce objektu čp.54 v Mirkovicích


Název zakázky:  Rekonstrukce objektu čp.54 v Mirkovicích


 

 Číslo zkázky  P12V00000001
 Identifikátor  P12V00000001
 Počátek lhůty pro podání nabídek  1.4.2012
 Konec lhůty pro podání nabídek  24.4.2012
 Specifikace zadávacího řízení  Veřejná zkázka malého rozsahu
 Typ veřejné zakázky  Stavební práce
 Předpokládaná cena zakázky  8 180 633,00 Kč

 

Související dokumenty naleznete na profilu zadavatele.
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/738fbf6b-37dd-42da-8be4-b9303a4dfde9