Veřejné zakázky

Veřejná zakázka: Rekonstrukce malé vodní nádrže Malčice

Název zakázky: Rekonstrukce malé vodní nádrže Malčice


 

Číslo zkázky 1/2017
Identifikátor P17V00000001
Počátek lhůty pro podání nabídek  
Konec lhůty pro podání nabídek  
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zkázka malého rozsahu
Typ veřejné zakázky Stavební práce
Předpokládaná cena zakázky 845 754,00 Kč

 

Související dokumenty naleznete na profilu zadavatele.
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/738fbf6b-37dd-42da-8be4-b9303a4dfde9