Aktuality

Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice

Veřejná vyhláška MZ - Opatření obecné povahy

Prodej vánočních stromků pro obyvatele Mirkovic a spádových osad

Rozpočtové opatření č. 7/2019

Návrh střed. výhledu rozpočtu 2020 -2023

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2020

Oznámení 25. zasedání zastupitelstva JK

Oznámení-očkování a čipování psů

VV - Návrh opatření obecné povahy

Mikulášská nadílka

Návrh rozpočtu RSOV Vltava

Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice

Opatření obecné povahy č. 1/2015 /změna/

Oznámení - deratizace v Mirkovicích

Rozsvícení vánočního stromu

Bazárek v Mirkovicích

Veřejnoprávní smlouva - řešení přestupků

Rozpočtové opatření č. 6/2019

Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice

Drakiáda Mirkovice 2019

Oznámení - 24.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Žádost o koupi obecního pozemku v lokalitě ZTV Mirkovice-stavební parcely-2.kolo

Zaměr prodeje stavebních pozemků ZTV Mirkovice-2.kolo

Oznámení o zamýšleném převodu

Upozornění spol. E.ON česká Republika a.s. vlastníkům a uživatelům pozemků k odstranění dřevin

Zimní svoz komunálního odpadu

Oznámení o přerušení dodávky el. energie(1.11.2019 - Zahrádka u Mirkovic)

Veřejná vyhláška-návrh 4.aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a informace o možnosti uplatnit připomínky k zpracovanému návrhu

Nabídka JK - - pomoc při výsadbě nových stromků

Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy -stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - veřejná vyhláška

Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice

Dražební vyhláška

Oznámení konání zastupitelstva JK

Oznámení - zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. Mirkovice

Veřejná vyhláška MZ . opatření obecné povahy

Poskytnutí informace dle zákona č. 106

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Zahrádka u Mirkovic

Oznámení o přerušení dodávky el. energie( 21.8.2019 Zahrádka)

Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ v k.ú.Zahrádka u Mirkovic

Žádost o koupi obecního pozemku v lokalitě ZTV Mirkovice-stavební parcely-1.kolo

Zaměr prodeje stavebních pozemků ZTV Mirkovice- 1.kolo

Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice

závěrečného účet obce Mirkovice

Pouť Zahrádka u Mirkovic

Nohejbal Zahrádka

Rozhodnutí SPÚ - návrh KPÚ k.ú. Mirkovice

Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice

Oznámení - o zveřejnění Územní studie Mirkovice - zastavitelná plocha Z 15

Veřejná vyhláška - Změna č. 1 UP Mirkovice

Pozvánka na seminář:"Kotlíkové dotace"

Oznámení - 22. zasedání zastupitelstva JK

Návrh závěrečného účtu obce

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - ředitel LDO Přídolí

Usnesení - dražební vyhláškla

Závěrečný účet RSOV Vltava

Veřejná vyhláška

Rozpočtová změna roku 2019 - rozpočtové opatření č. 4

Pozvánka na oslavu Dne dětí

Výsledky voleb do Evropského parlamentu

Veřejná vyhláška

21.zasedání Zastupitelsva Jihočeského kraje

Pozvánka na jednání VH Honebního společenstva Zubčice

Pozvánka na Májovou pobožnost

Pozvánka na oslavu Dne matek

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Malčice

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Manuál pro vyplácení nájmů z honebních pozemků HS Věžovatá Pláně

Porovnání položek výpočtu (kalkulace) cen vodného a stočného za rok 2018 a dosažení skutečnosti v témže období

Rozpočtová změna roku 2019 - rozpočtové opatření č.3

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do EP 2019

Pozvánka za zasedání ZO Mirkovice

Letní svoz komunálního odpadu

Veřejná vyhláška, daň z nemovitostí na rok 2019

Oznámení o přerušení dodávky el. energie (7.6.2019 Chabičovice)

Oznámení o přerušení dodávky el. energie (7.6.2019 Svachova Lhotka)

Rozhodnutí o návrhu KoPÚ v k.ú.Malčice

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 -informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Rozpočtové změna roku 2019 - rozpočtové opatření č.2

Veřejná vyhláška - Územní studie Mirkovice, zastavitelná plocha Z15

Veřejná vyhláška MZ

Volby - informace pro voliče

Upozornění - poplatek ze psů splatný do 31. března 2019

Pozvánka - Zastupitelstvo JK

Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška a opatření obecné povahy-kormorán veliký

Výroční zpráva za rok 2018(poskytování informací)

Rozpočtové změny roku 2019 - rozpočtové opatření č.1

Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mirkovice

Rozhodnutí o návrhu KoPÚ Zahrádka u Mirkovic

Zrušení dražebního jednání - exekuce

Oznámení o konání zastupitelstvo JK

Pronájem sociálního bytu

Přerušení dodávky elektr. energie

Schválený střednědobý výhled

Oznámení - zveřejnění rozpočtu

Rozpočtové změny roku 2018 - rozpočtové opatření č. 10

Příloha č. 1 k OZV 2/2015

Pozvánka na zasedání ZO

Veřejná zakázka - ZTV Mirkovice - komunikace

Návrh rozpočtu Fondu obnovy vodohospodářského majetku na rok 2019

Návrh střednědobého výhledu

Návrh rozpočtu na rok 2019

Infomace o konání zasedání ZO

Usnesení z 1. zasedání ZO

Dražební vyhláška

Oznámení o zamýšleném převodu

Rozhodnutí SPÚ - pozemkové úpravy

Oznámení - zveřejnění záměru prodeje

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva JK

Usnesení - dražební vyhláška

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Mirkovice (29.12.2016)

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Mirkovice (19.12.2016)

Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Mirkovice (28.11.2016)

Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Mirkovice (31.10.2016)

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Mirkovice (3.10.2016)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z ropočtu obce Mirkovice č. 1092018

Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce

Oznámení zveřejnění rozp. opatření - seznam

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019

Oznámení - zveřejnění rozp. opatření DSO Poluška

16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Mirkovice 2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z ropočtu obce Mirkovice č. 1092018

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o zamýšleném převodu pozemků

Pozvánka na zasedání ZO

Oznámení o vystavení návrhu KPÚ k.ú. Zahrádka u Mirkovic

OZV č. 1/2018 o nočním klidu

KPÚ Malčice - oznámení o vystavení návrhu KPÚ

Informace o počtu a sídle voleb. okrsků

Závody minikár Žaltice 2018

Veřejná zakázka - Techn. infrastruktura pro výstavbu 18 RD Mirkovice - Veřejné osvětlení ZTV Mirkovice

Oznámení - povolení uzavírky MK

Oznámení - Záměr výpůjčky

Oznámení - Záměr prodeje

OZV obce Mirkovice č. 1/2018 o nočním klidu

Opatř. obecné povahy - Ochr. pásmo let. pozem. zařízení

Pozvánka na zasedání ZO

Nalezená věc

GDPR

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Oznámení – zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů

Závěrečný účet za rok 2017

Stanovení místní úpravy provozu

Oznámení o zveřenění závěrečného účtu

Závěrečný účet RSOV

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Oznámení o zamýšleném převodu

Veřejná zakázka: Rekonstrukce malé vodní nádrže Malčice

Výroční zpráva za rok 2012

Veřejná zakázka: Rekonstrukce objektu čp.54 v Mirkovicích

Výroční zpráva za rok 2011

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.