Aktuality
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice na 1.11.2021
Oznámení - zveřejnění záměru prodeje nem. majektu obce Mirkovice v k.ú.Mirkovice
Oznámení - zveřejnění záměru propachtování nem. majektu obce Mirkovice v k.ú. Malčice
Zimní svoz komunálního odpadu
Výsledky voleb do poslanecké sněmovny 2021 - Mirkovice
Rozpočtové opatření č. 10/2021
Dražební vyhláška
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Obecně závazná vyhláška obce Mirkovice č.1/2021, o místním poplatku z pobytu
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021-oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Rozpočtové opatření č. 9/2021
Veřejná vyhláška -Oznámení o zahájení řízení o návrhu " Územního plánu Přídolí" a data konání jeho veřejného projednání
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021-informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Oznámení- zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce Mirkovice v lokalitě ZTV Mirkovice- stavební parcely
Rozpočtové opatření č. 8/2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021. Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Oznámení o zveřejnění vydané změny č.2 UP Mirkovice
Závěrečný účet za rok 2020
Rozpočtové opatření č. 7/2021
Veřejná sbírka na podporu výstavby pietního místa pro zemřelé děti v Českých Budějovicích
Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o. p. s. za rok 2020
Rozpočtové opatření č. 6/2021
Nabídka pracovního místa - ošetřovatelka zvířat
Oznámení - zveřejnění záměru propachtování nem. majektu obce Mirkovice v k.ú. Chabičovice
Oznámení - zveřejnění záměru propachtování nem. majektu obce Mirkovice v k.ú.Zahrádka u Mirkovic
Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Veřejná vyhláška oznámení obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Žádost o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - Spolek Písecké kočky z. s.
Rozpočtové opatření č. 5/2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Nabídka práce - firma Fronius
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy- změna č.2 UP Mirkovice
Manuál pro vyplácení nájmů z honebních pozemků pro rok 2020 - 2021
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice na 29.4.2021
Informace o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 29.4. 2021
Upozornění pro občany
Informační leták - daň z nemovitých věcí rok 2021
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021
Rozpočtové opatření č. 4/2021
Rozpočtové opatření č. 4/2021
Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 15.4.2021 od 8.00 do 15.00 hodin
Bezpečnostní a úklidová firma FORCORP GROUP hledá pracovníky OZP na úklid kanceláři, sociál. zařízení a společných prostor
Usnesení - Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví účinného od 12.4. 2021 se mohou od pondělí 12.4. 2021 otevřít knihovny pro veřejnost
Sčítání lidu, domů a bytů - oznámení o prodloužení možnosti sečíst se online do 11.5. 2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 30.4. 2021 - Zahrádka
Rozpočtové opatření č. 3/2021
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy - I. etapa od 6.4. 2021 - do 18.4. 2021, II. etapa od 19.4. 2021 - do 22.5. 2021, III. etapa od 22.5. 21
Veřejná vyhláška - řízení o návrhu Územního plánu Věžovatá Pláně
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Oznámení -zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemku ze dne 1.4.2021
Oznámení- zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce Mirkovice v lokalitě ZTV Mirkovice- stavební parcely
Oznámení - spojlečné jednání o návrhu UP Český Krumlov
Rozpočtové opatření č.2/2021
Usnesení vlády ČR č.120 ze dne 3.3.2021
Usnesení vlády ČR č.117-119 ze dne 2.3.2021
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice na 8.3.2021
Pokyn hejtmana Jihočeského kraje č.46 ze dne 1.3.2021
Usnesení vlády ČR č.115 ze dne 28.2.2021
Usnesení vlády ČR č. 96-114 ze dne 26.2.2021
Sbírka zákonů ČR částka 38 ze dne 26.2.2021
Oznámení o projednání návrhu UP Přídolí
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ( silnice II/1578 Chabičovice -Zahrádka) Chabičovicích
Rozpočtové opatření č. 1/2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021
Sčítání lidu, domů a bytu v roce 2021- informace
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 za rok 2020
Návrh změny č.2 UP Mirkovice
Veřejná vyhláška - změna č.2 UP Mirkovice
Oznámení - zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Zahrádka u Mirkovic
Ombucman dětem - leták
Usnesení vlády ČR č.48 ze dne 8.2.2021
Oznámení - svolání 4. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Usnesení vlády České republiky č. 31-33 ze dne 28.1.2021
Veřejná vyhláška-oznámení o možnosti převzít písemnost
Usnesení vlády České republiky č.21-23 ze dne 22.1.2021
Rozpočtové opatření č.7/2020
Usnesení vlády České republiky č.16-17 o přijetí krizového optření ze dne 18.1.2021
Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Mirkovice č.1092018
Usnesení vlády České republiky č.9-11 ze dne 7.1.2021
Oznámení o zrušení opakovaného veřejného projednání územního plánu Věžovatá Pláň
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí na rok 2021
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, rozpočtových opatření, střednědobého výhledu a závěrečného účtu obce Mirkovice
Schválený rozpočtový výhled obce Mirkovice na rok 2021-2025
Schválený rozpočet obce Mirkovice na rok 2021
Rozúčtování skutečných nákladů obce Mirkovice za rok 2019 na sběr a svou netříděného komunálního odpadu
Rozpočtové opatření č.6/2020
Usnesení vlády ČR č.593-599 ze dne 24.12.2020
Usnesení vlády ČR č.578 ze dne 21.12.2020
Usnesení vlády ČR č.564 ze dne 17.12.2020
Usnesení vlády ČR č.532-537 ze dne 14.12.2020
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice na 21.12.2020
Návrh výše členského příspěvku RSOV Vltava na rok 2021
Rozpočtové změny RSOV Vltava prosinec 2020
Návrh rozpočtu na rok 2021 a rozpočtového výhledu na rok 2021-2024 RSOV Vltava
Sbírka zákonů ČR částka 216 ze dne 10.12.2020
Usnesení vlády ČR č.521-522 ze dne 10.12.2020
Oznámení - svolání 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Oznámení - zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Malčice
Oznámení- zveřejnění záměru uzavřít dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Mirkovice
Oznámení- zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v k.ú. Malčice -Osek
Návrh rozpočtového výhledu obce Mirkovice na rok 2021-2025
Návrh rozpočtu obce Mirkovice na rok 2021
Veřejná vyhláška- oznámení o možnosti převzít písemnost
Veřejná vyhláška- oznámení o zahájení řízení o návrhu UP Věžovatá Pláně
Usnesení vlády ČR č.498-500 ze dne 30.11.2020
Pozvánka na za sedání ZO Mirkovice na 3.12.2020
Usnesení vlády ČR č.483 ze dne 23.11.2020
Usnesení vlády ČR č.471-478 ze dne 20.11.2020
Oznámení-svolání 2.zasedání Zastupitelstva JK dne 3.12.2020
Veřejná zakázka: Chabičovice-prodloužení vodovodu
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Usnesení vlády ČR č. 462-465 ze dne 16.11.2020
Oznámení- zveřejnění záměru propachtování nemovitého majetku obce v k.ú. Žaltice, Chabičovice a Malčice - Osek
Oznámení- zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v k.ú. Zahrádka u Mirkovic
Oznámení- zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v k.ú. Malčice -Osek
Oznámení- zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v lokalitě ZTV Mirkovice- stavební parcely
Sbírka zákonů ČR částka 183 ze dne 9.11.2020
Rozpočtové opatření č.5/2020
Sbírka zákonů ČR částka 182 ze dne 2.11.2020
Pozvánka na ZO Mirkovice na 9.11.2020
Sbírka zákonů ČR částka 180 ze dne 30.10.2020
Oznámení o zrušení opakovaného projednání UP Věžovatá Planě
Sbírka zákonů ČR částka 174 ze dne 23.10.2020
Oznámení-ustavující zasedání Zastupitelstva JK 3.11.2020
Sbírka zákonů ČR částka 171 ze dne 21.10.2020
Usnesení vlády ČR č. 1080 ze dne 21.10.2020
Usnesení vlády ČR č. 1079 ze dne 21.10.2020
Usnesení vlády ČR č. 1078 ze dne 21.10.2020
Oznámení o zamyšleném převodu - Státní pozemkový úřad
Sbírka zákonů ČR částka 169 ze dne 19.10.2020
Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č.36 ze dne 16.10.2020
Usnesení vlády České republiky č. 407-414 ze dne 20.10.2020
Rozpočtové opatření č.4/2020
Usnesení vlády ČR č.391 a č.392 ze dne 30.9.2020
Veřejná vyhláška ,opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I.třídy
Mimořádné optření KHS České Budějovice č.3/2020 ze dne 1.10.2020
Veřejná vyhláška -oznámení o zahájení řízení o návrhu UP Věžovatá Pláně a data konání jeho projednání-opakované veřejné projednání
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunkacích
Oznámení - zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v k.ú. Zahrádka u Mirkovic
Oznámení - zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v k.ú. Mirkovice
Oznámení - zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v k.ú. Zahrádka u Mirkovic
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů konaných dne 2. a 3.října 2020
Pozvánka na 29. zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje na 24.9.2020
Rozpočtové opatření č.3/2020
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do zastupitestva Jihočeského kraje
Nařízení mimořádného opatření č.2/2020 KHS Jihočeského kraje
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu( MK Žaltice)
Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 2. a 3. října 2020- stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
Plán kulturních a sportovních akcí pořádaných obcí Mirkovice v roce 2021
Manuál pro vyplácení nájmů z honebních pozemků za rok 2019
Sbírka zákonů č.243- 246 ze dne 13.5.2020
Usnesení vlády České republiky č.236 ze dne 11.5.2020
Oznámení - 27. zasedání zastupitelstva JK
Usnesení vlády ČR č.235 ze dne 7.5.2020
Sbírka zákonů ČR č.234 ze dne 7.5.2020
Sbírka zákonů ČR č.232-233 ze dne 7.5.2020
Sbírka zákonů ČR č.228-231 ze dne 6.5.2020
Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č.28 ze dne 6.5.2020
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy-Změna č.1 UP Mirkovice
Opatření obecné povahy vlády České republiky č.509 ze dne 4.5.2020
Usnesení vlády České republiky č.225-227 ze dne 4.5.2020
Usnesení vlády České republiky č.223-224 ze dne 1.5.2020
Usnesení vlády České republiky č.218-222 ze dne 30.4.2020
Rozpočtové opatření č.2/2020
Veřejná vyhláška-oznámení o možnosti převzít písemnost
Nařízení vlády České republiky č.212-213 ze dne 27.4.2020
Sbírka zákonů ČR č.211 ze dne 27.4.2020
Sbírka zákonů ČR č.207-210 ze dne 27.4.2020
Sbírka zákonů ČR č.205-206 ze dne 27.4.2020
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy
Opatření obecné povahy č.444 ze dne 23.4.2020
Usnesení vlády České republiky č.202-204 ze dne 24.4.2020
Usnesení vlády České republiky č.193-198 ze dne 23.4.2020
Sbírka zákonů č.185 -192 ze¨dne 24.4.2020
Pozvánka na zasedání ZO obce Mirkovice na 30.4.2020
Veřejná vyhláška- UP obce Věžovatá Pláň
Usnesení o nařízení dražebního jednání
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 17.4.2020
Usnesení vlády České republiky č.178-179 ze dne 17.4.2020
Sbírka zákonů ČR č.177 ze dne 17.4.2020
Rozhodnutí hejtmanky Jihočeského kraje č.2/2020 ze dne 20.4.2020 o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.14/2020 ze dne 15.4.2020
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.13/2020 ze dne 15.4.2020
Nařízení vlády České republiky č.172 - 174 ze dne 14.4.2020
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.12/2020 ze dne 14.4.2020
Sbírka zákonů ČR č.159-161 ze dne 14.4.2020
Nařízení vlády České republiky č.156-158 ze dne 9.4.2020
Nařízení vlády České republiky č.154-155 ze dne 9.4.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 9.4.2020
Rozhodnutí hejtmanky Jihočeského kraje č.1/2020 ze dne 9.4.2020 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č.17 ze dne 9.4.2020
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.10/2020 ze dne 8.4.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6.4.2020 (5)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6.4.2020 (4)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6.4.2020 (3)
Ukončení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6.4.2020 (2)
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6.4.2020 (1)
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.9/2020 ze dne 6.4.2020
Usnesení vlády České republiky č.150-153 ze dne 6.4.2020
Optaření obecné povahy vlády České republiky ze dne 1.4.2020
Nařízení vlády a Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č.146-147 ze dne 2.4.2020
Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č.11 ze dne 1.4.2020
Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č.12 ze dne 1.4.2020
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
Usnesení vlády České republiky č.144-145 ze dne 1.4.2020
Sbírka zákonů ČR č.133-137 ze dne 27.3.2020
Aktuální usnesení vlády ČR a momořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ke dni 27.3.2020
Usnesení vlády České republiky č.143 ze dne 31.3.2020
Usnesení vlády České republiky č.140-142 ze dne 30.3.2020
Usnesení vlády České republiky č.130-132 ze dne 26.3.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.3.2020
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.8/2020 ze dne 23.3.2020
Usnesení vlády České republiky č.122-128 ze dne 23.3.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.3.2020
Nařízení č.1/2020 hejtmanky Jihočeského kraje ze dne 18.3.2020
Usnesení vlády České republiky č.106-108 ze dne 18.3.2020
Usnesení vlády České republiky č.96-99 o přijetí krizového opatření
Usnesení vlády České republiky č.84-90. ze dne 15.3.2020
Opatření obecné povahy vlády České republiky ze dne 15.3.2020
Usnesení vlády České republiky č.83 ze dne 15.3.2020
Usnesení vlády České republiky č.82 ze dne 14.3.2020
Mimořádné opatření Ministerstva vnitra České republiky ze dne 13.3.2020
Usnesení vlády České republiky ze dne 14.3.2020 č.211 o přijetí krizivého opatření
Nařízení a usnesení vlády České republiky č.75-81
Mimořádné opatření Ministerstva vnitra
Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky a o přijetí krizových opatření
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu
Obecně závazná vyhláška obce Mirkovice č.1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2019 o místním poplatku z pobytu
Oznámení - zveřejnění záměru prodeje pozemků v k.ú. Zahrádka u Mirkovic
Rozpočtové opatření č.1/2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 10.3.2020 od 18:00hod.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinnosti od 11.3.2020
Ples obcí Zubčice a Mirkovice
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999
Konání zastupitelstva JK
Usnesení- dražební vyhláška
Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2020
Schválený rozpočet rok 2020
Ceník služeb pro obyvatelstvo platný od 1.1.2020
Rozpočt. opatření č.9/2019
Rozpočt. opatření č. 8/2019
Obecně závazná vyhláška č.5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška č.4/2019,o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mirkovice
Obecně závazná vyhláška č.3/2019,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška č.2/2019, o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č.1/2019,o místním poplatku z pobytu
Oznámení - zveřejnění záměru pronájmu pozemku v k.ú. Mirkovice
Oznámení - zveřejnění záměru pronájmu pozemků v k.ú. Zahrádka u Mirkovic a v k.ú. Chabičovice
Oznámení - zveřejnění záměru propachtování pozemků v k.ú. Zahrádka u Mirkovic
Oznámení - zveřejnění záměru propachtování pozemků v k.ú. Zahrádka u Mirkovic
Oznámení - zveřejnění záměru propachtování pozemků v k.ú. Malčice
Opatření obecné povahy č.1/2015-změna č.1
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice
Veřejná vyhláška MZ - Opatření obecné povahy
Návrh střed. výhledu rozpočtu 2021 -2023
Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2020
Oznámení 25. zasedání zastupitelstva JK
VV - Návrh opatření obecné povahy
Návrh rozpočtu RSOV Vltava
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice
Opatření obecné povahy č. 1/2015 /změna/
Veřejnoprávní smlouva - řešení přestupků
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice
Oznámení - 24.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Zaměr prodeje stavebních pozemků ZTV Mirkovice-2.kolo
Oznámení o zamýšleném převodu
Oznámení o přerušení dodávky el. energie(1.11.2019 - Zahrádka u Mirkovic)
Veřejná vyhláška-návrh 4.aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a informace o možnosti uplatnit připomínky k zpracovanému návrhu
Nabídka JK - - pomoc při výsadbě nových stromků
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy -stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - veřejná vyhláška
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice
Dražební vyhláška
Oznámení konání zastupitelstva JK
Oznámení - zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. Mirkovice
Veřejná vyhláška MZ . opatření obecné povahy
Poskytnutí informace dle zákona č. 106
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Zahrádka u Mirkovic
Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ v k.ú.Zahrádka u Mirkovic
Zaměr prodeje stavebních pozemků ZTV Mirkovice- 1.kolo
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice
Rozhodnutí SPÚ - návrh KPÚ k.ú. Mirkovice
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice
Oznámení - o zveřejnění Územní studie Mirkovice - zastavitelná plocha Z 15
Veřejná vyhláška - Změna č. 1 UP Mirkovice
Oznámení - 22. zasedání zastupitelstva JK
Návrh závěrečného účtu obce
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - ředitel LDO Přídolí
Usnesení - dražební vyhláškla
Závěrečný účet RSOV Vltava
Veřejná vyhláška
Výsledky voleb do Evropského parlamentu
Veřejná vyhláška
21.zasedání Zastupitelsva Jihočeského kraje
Pozvánka na jednání VH Honebního společenstva Zubčice
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Malčice
Manuál pro vyplácení nájmů z honebních pozemků HS Věžovatá Pláně
Porovnání položek výpočtu (kalkulace) cen vodného a stočného za rok 2018 a dosažení skutečnosti v témže období
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do EP 2019
Pozvánka za zasedání ZO Mirkovice
Veřejná vyhláška, daň z nemovitostí na rok 2019
Rozhodnutí o návrhu KoPÚ v k.ú.Malčice
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 -informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Veřejná vyhláška - Územní studie Mirkovice, zastavitelná plocha Z15
Veřejná vyhláška MZ
Pozvánka - Zastupitelstvo JK
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška a opatření obecné povahy-kormorán veliký
Výroční zpráva za rok 2018(poskytování informací)
Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mirkovice
Rozhodnutí o návrhu KoPÚ Zahrádka u Mirkovic
Zrušení dražebního jednání - exekuce
Oznámení o konání zastupitelstvo JK
Pronájem sociálního bytu
Přerušení dodávky elektr. energie
Oznámení - zveřejnění rozpočtu
Příloha č. 1 k OZV 2/2015
Pozvánka na zasedání ZO
Veřejná zakázka - ZTV Mirkovice - komunikace
Návrh rozpočtu Fondu obnovy vodohospodářského majetku na rok 2019
Návrh střednědobého výhledu
Návrh rozpočtu na rok 2019
Zasedání zastupitelstva JK
Návrh střednědoběho výhledu rozpočtu RSOV
Infomace o konání zasedání ZO
Usnesení z 1. zasedání ZO
Dražební vyhláška
Oznámení o zamýšleném převodu
Rozhodnutí SPÚ - pozemkové úpravy
Oznámení - zveřejnění záměru prodeje
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva JK
Usnesení - dražební vyhláška
Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Mirkovice (29.12.2016)
Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Mirkovice (19.12.2016)
Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Mirkovice (28.11.2016)
Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Mirkovice (31.10.2016)
Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Mirkovice (3.10.2016)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z ropočtu obce Mirkovice č. 1092018
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce
Oznámení zveřejnění rozp. opatření - seznam
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019
Oznámení - zveřejnění rozp. opatření DSO Poluška
16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Mirkovice 2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z ropočtu obce Mirkovice č. 1092018
Oznámení o době a místě konání voleb
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků
Pozvánka na zasedání ZO
Oznámení o vystavení návrhu KPÚ k.ú. Zahrádka u Mirkovic
OZV č. 1/2018 o nočním klidu
KPÚ Malčice - oznámení o vystavení návrhu KPÚ
Informace o počtu a sídle voleb. okrsků
Veřejná zakázka - Techn. infrastruktura pro výstavbu 18 RD Mirkovice - Veřejné osvětlení ZTV Mirkovice
Oznámení - povolení uzavírky MK
Oznámení - Záměr výpůjčky
Oznámení - Záměr prodeje
OZV obce Mirkovice č. 1/2018 o nočním klidu
Opatř. obecné povahy - Ochr. pásmo let. pozem. zařízení
Pozvánka na zasedání ZO
Nalezená věc
GDPR
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Oznámení – zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů
Stanovení místní úpravy provozu
Oznámení o zamýšleném převodu
Veřejná zakázka: Rekonstrukce malé vodní nádrže Malčice
Výroční zpráva za rok 2012
Veřejná zakázka: Rekonstrukce objektu čp.54 v Mirkovicích