Aktuality

Základní škola a Mateřská škola Zubčice Vás srdečně zve k zápisu do naší škola pro rok 2021/2022 od 6.4. do 30.4. 2020

Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 15.4.2021 od 8.00 do 15.00 hodin

Bezpečnostní a úklidová firma FORCORP GROUP hledá pracovníky OZP na úklid kanceláři, sociál. zařízení a společných prostor

Usnesení - Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví účinného od 12.4. 2021 se mohou od pondělí 12.4. 2021 otevřít knihovny pro veřejnost

Sčítání lidu, domů a bytů - oznámení o prodloužení možnosti sečíst se online do 11.5. 2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 30.4. 2021 - Zahrádka

Rozpočtové opatření č. 3/2021

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy - I. etapa od 6.4. 2021 - do 18.4. 2021, II. etapa od 19.4. 2021 - do 22.5. 2021, III. etapa od 22.5. 21

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 22.4. 2021, Chabičovice, Zahrádka,

Mobilní pošta v Mirkovicích

Veřejná vyhláška - řízení o návrhu Územního plánu Věžovatá Pláně

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 15.4.2021 Zahrádka

Oznámení -zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemku ze dne 1.4.2021

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 18.3.2021

Oznámení- zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce Mirkovice v lokalitě ZTV Mirkovice- stavební parcely

Oznámení - spojlečné jednání o návrhu UP Český Krumlov

Rozpočtové opatření č.2/2021

Usnesení vlády ČR č.120 ze dne 3.3.2021

Usnesení vlády ČR č.117-119 ze dne 2.3.2021

Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice na 8.3.2021

Pokyn hejtmana Jihočeského kraje č.46 ze dne 1.3.2021

Usnesení vlády ČR č.115 ze dne 28.2.2021

Usnesení vlády ČR č. 96-114 ze dne 26.2.2021

Sbírka zákonů ČR částka 38 ze dne 26.2.2021

Oznámení o projednání návrhu UP Přídolí

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ( silnice II/1578 Chabičovice -Zahrádka) Chabičovicích

Sčítání lidu, domů a bytu v roce 2021- informace

Rozpočtové opatření č.1/2021

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 za rok 2020

Změna úředních hodin obecního úřadu Mirkovice

Návrh změny č.2 UP Mirkovice

Veřejná vyhláška - změna č.2 UP Mirkovice

Oznámení - zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Zahrádka u Mirkovic

Ombucman dětem - leták

Usnesení vlády ČR č.48 ze dne 8.2.2021

Oznámení - svolání 4. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Usnesení vlády České republiky č. 31-33 ze dne 28.1.2021

Veřejná vyhláška-oznámení o možnosti převzít písemnost

Usnesení vlády České republiky č.21-23 ze dne 22.1.2021

Rozpočtové opatření č.7/2020

Usnesení vlády České republiky č.16-17 o přijetí krizového optření ze dne 18.1.2021

Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Mirkovice č.1092018

Usnesení vlády České republiky č.9-11 ze dne 7.1.2021

Oznámení o zrušení opakovaného veřejného projednání územního plánu Věžovatá Pláň

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí na rok 2021

Oznámení o zveřejnění rozpočtu, rozpočtových opatření, střednědobého výhledu a závěrečného účtu obce Mirkovice

Schválený rozpočtový výhled obce Mirkovice na rok 2021-2025

Schválený rozpočet obce Mirkovice na rok 2021

Rozúčtování skutečných nákladů obce Mirkovice za rok 2019 na sběr a svou netříděného komunálního odpadu

Rozpočtové opatření č.6/2020

Usnesení vlády ČR č.593-599 ze dne 24.12.2020

Omezení provozu obecního úřadu Mirkovice

Vánoční přání starosty obce Mirkovice

Usnesení vlády ČR č.578 ze dne 21.12.2020

Usnesení vlády ČR č.564 ze dne 17.12.2020

Usnesení vlády ČR č.532-537 ze dne 14.12.2020

Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice na 21.12.2020

Prodej vánočních stromků

Návrh výše členského příspěvku RSOV Vltava na rok 2021

Rozpočtové změny RSOV Vltava prosinec 2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 a rozpočtového výhledu na rok 2021-2024 RSOV Vltava

Sbírka zákonů ČR částka 216 ze dne 10.12.2020

Usnesení vlády ČR č.521-522 ze dne 10.12.2020

Oznámení - svolání 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení - zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Malčice

Oznámení- zveřejnění záměru uzavřít dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Mirkovice

Oznámení- zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v k.ú. Malčice -Osek

Návrh rozpočtového výhledu obce Mirkovice na rok 2021-2025

Návrh rozpočtu obce Mirkovice na rok 2021

Veřejná vyhláška- oznámení o možnosti převzít písemnost

Veřejná vyhláška- oznámení o zahájení řízení o návrhu UP Věžovatá Pláně

Usnesení vlády ČR č.498-500 ze dne 30.11.2020

Pozvánka na za sedání ZO Mirkovice na 3.12.2020

Usnesení vlády ČR č.483 ze dne 23.11.2020

Usnesení vlády ČR č.471-478 ze dne 20.11.2020

Oznámení-svolání 2.zasedání Zastupitelstva JK dne 3.12.2020

Veřejná zakázka: Chabičovice-prodloužení vodovodu

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

Usnesení vlády ČR č. 462-465 ze dne 16.11.2020

Oznámení- zveřejnění záměru propachtování nemovitého majetku obce v k.ú. Žaltice, Chabičovice a Malčice - Osek

Oznámení- zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v k.ú. Zahrádka u Mirkovic

Oznámení- zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v k.ú. Malčice -Osek

Oznámení- zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v lokalitě ZTV Mirkovice- stavební parcely

Leták MZ COVID 19

Oznámení obecního úřadu Mirkovice

Sbírka zákonů ČR částka 183 ze dne 9.11.2020

Rozpočtové opatření č.5/2020

Sbírka zákonů ČR částka 182 ze dne 2.11.2020

Pozvánka na ZO Mirkovice na 9.11.2020

Sbírka zákonů ČR částka 180 ze dne 30.10.2020

Letáky MZ COVID-19

Oznámení o zrušení opakovaného projednání UP Věžovatá Planě

Sbírka zákonů ČR částka 174 ze dne 23.10.2020

Oznámení-ustavující zasedání Zastupitelstva JK 3.11.2020

Sbírka zákonů ČR částka 171 ze dne 21.10.2020

Usnesení vlády ČR č. 1080 ze dne 21.10.2020

Usnesení vlády ČR č. 1079 ze dne 21.10.2020

Usnesení vlády ČR č. 1078 ze dne 21.10.2020

Oznámení o zamyšleném převodu - Státní pozemkový úřad

Sbírka zákonů ČR částka 169 ze dne 19.10.2020

Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č.36 ze dne 16.10.2020

Usnesení vlády České republiky č. 407-414 ze dne 20.10.2020

Zimní svoz komunálního odpadu

Omezení provozu obecního úřadu Mirkovice

Rozpočtové opatření č.4/2020

Usnesení vlády ČR č.391 a č.392 ze dne 30.9.2020

Veřejná vyhláška ,opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I.třídy

Mimořádné optření KHS České Budějovice č.3/2020 ze dne 1.10.2020

Veřejná vyhláška -oznámení o zahájení řízení o návrhu UP Věžovatá Pláně a data konání jeho projednání-opakované veřejné projednání

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunkacích

Oznámení - zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v k.ú. Zahrádka u Mirkovic

Oznámení - zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v k.ú. Mirkovice

Oznámení - zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce v k.ú. Zahrádka u Mirkovic

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů konaných dne 2. a 3.října 2020

Pozvánka na 29. zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje na 24.9.2020

Rozpočtové opatření č.3/2020

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do zastupitestva Jihočeského kraje

Roušky od 1.9.2020-leták

Oznámení o zveřejnění vydané změny č.1 územního plánu Mirkovice

Nařízení mimořádného opatření č.2/2020 KHS Jihočeského kraje

Pozvánka na zasedání ZO obce Mirkovice na 11.8.2020

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu( MK Žaltice)

Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 2. a 3. října 2020- stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství

Záměr uzavřít Dodatek č.13 Smlouvy o obstarávání správy a provozu vodovodu v části obce Mirkovice

Záměr uzavřít Dodatek č.9 Smlouvy o obstarávání sparávy a provozu čistírny odpadních vod a veřejné kanalizace v obci Mirkovice

Plán kulturních a sportovních akcí pořádaných obcí Mirkovice do konce roku 2020

Přeladění TV signálu na DVB-T2 již 14.7.2020!!

Závěrečný účet obce Mirkovice za rok 2019

Pozvánka na zasedání ZO obce Mirkovice na 29.6.2020

Závěrečný účet RSOV Vltava za rok 2019

Vývoz odpadních vod (jímky, septiky, žumpy, domácí ČOV)

Manuál pro vyplácení nájmů z honebních pozemků za rok 2019

Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č.31 ze dne 18.5.2020

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.15/2020 ze dne 18.5.2020

Sbírka zákonů č.243- 246 ze dne 13.5.2020

Usnesení vlády České republiky č.236 ze dne 11.5.2020

Oznámení - 27. zasedání zastupitelstva JK

Usnesení vlády ČR č.235 ze dne 7.5.2020

Sbírka zákonů ČR č.234 ze dne 7.5.2020

Sbírka zákonů ČR č.232-233 ze dne 7.5.2020

Sbírka zákonů ČR č.228-231 ze dne 6.5.2020

Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č.28 ze dne 6.5.2020

Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy-Změna č.1 UP Mirkovice

Opatření obecné povahy vlády České republiky č.509 ze dne 4.5.2020

Usnesení vlády České republiky č.225-227 ze dne 4.5.2020

Usnesení vlády České republiky č.223-224 ze dne 1.5.2020

Usnesení vlády České republiky č.218-222 ze dne 30.4.2020

Hromadná kontrola kotlů

Letní svoz komunálního odpadu

Rozpočtové opatření č.2/2020

Veřejná vyhláška-oznámení o možnosti převzít písemnost

Nařízení vlády České republiky č.212-213 ze dne 27.4.2020

Sbírka zákonů ČR č.211 ze dne 27.4.2020

Sbírka zákonů ČR č.207-210 ze dne 27.4.2020

Sbírka zákonů ČR č.205-206 ze dne 27.4.2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy

Znuvuotevření knihovny v Mirkovicích

Opatření obecné povahy č.444 ze dne 23.4.2020

Usnesení vlády České republiky č.202-204 ze dne 24.4.2020

Usnesení vlády České republiky č.193-198 ze dne 23.4.2020

Sbírka zákonů č.185 -192 ze¨dne 24.4.2020

Pozvánka na zasedání ZO obce Mirkovice na 30.4.2020

Veřejná vyhláška- UP obce Věžovatá Pláň

Veřejná vyhláška - Dań z nemovitých věcí pro rok 2020

Usnesení o nařízení dražebního jednání

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 17.4.2020

Usnesení vlády České republiky č.178-179 ze dne 17.4.2020

Sbírka zákonů ČR č.177 ze dne 17.4.2020

Rozhodnutí hejtmanky Jihočeského kraje č.2/2020 ze dne 20.4.2020 o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Informace obecního úřadu Mirkovice

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.14/2020 ze dne 15.4.2020

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.13/2020 ze dne 15.4.2020

Přerušování dodávky pitné vody v obci Mirkovice!
Dne 16.4.2020 od 22:00 hod. do 17.4.2020 do 02:00 hod. dojde z důvodu zaměřování poruchy na vodovodním řadu k přerušování dodávky pitné vody v obci Mirkovice! Roman Fučík starosta obce v.r.

Nařízení vlády České republiky č.172 - 174 ze dne 14.4.2020

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.12/2020 ze dne 14.4.2020

Prezentace - Virtuální klinika EUC

Sbírka zákonů ČR č.159-161 ze dne 14.4.2020

Nařízení vlády České republiky č.156-158 ze dne 9.4.2020

Nařízení vlády České republiky č.154-155 ze dne 9.4.2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 9.4.2020

Rozhodnutí hejtmanky Jihočeského kraje č.1/2020 ze dne 9.4.2020 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č.17 ze dne 9.4.2020

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.10/2020 ze dne 8.4.2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6.4.2020 (5)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6.4.2020 (4)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6.4.2020 (3)

Ukončení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6.4.2020 (2)

Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6.4.2020 (1)

Rady a doporučení- COVID 19

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.9/2020 ze dne 6.4.2020

Usnesení vlády České republiky č.150-153 ze dne 6.4.2020

Optaření obecné povahy vlády České republiky ze dne 1.4.2020

Nařízení vlády a Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č.146-147 ze dne 2.4.2020

Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č.11 ze dne 1.4.2020

Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje č.12 ze dne 1.4.2020

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství

Usnesení vlády České republiky č.144-145 ze dne 1.4.2020

Sbírka zákonů ČR č.133-137 ze dne 27.3.2020

Aktuální usnesení vlády ČR a momořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ke dni 27.3.2020

Informace Ministerstva životního prostředí k nakládání s odpady - COVID 19

Usnesení vlády České republiky č.143 ze dne 31.3.2020

Usnesení vlády České republiky č.140-142 ze dne 30.3.2020

Usnesení vlády České republiky č.130-132 ze dne 26.3.2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.3.2020

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.8/2020 ze dne 23.3.2020

Usnesení vlády České republiky č.122-128 ze dne 23.3.2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.3.2020

Nařízení č.1/2020 hejtmanky Jihočeského kraje ze dne 18.3.2020

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Mirkovice

Dodání roušek a zajištění základních potravin, hyg. potřeb a léků pro občany

Usnesení vlády České republiky č.106-108 ze dne 18.3.2020

Upozornění zdravotnického zařízení Ministerstav vnitra

Apel Policejního prezidia ke koronaviru

Usnesení vlády České republiky č.96-99 o přijetí krizového opatření

Provozní doba Městského úřadu Český Krumlov osd 16.3.2020

Usnesení vlády České republiky č.84-90. ze dne 15.3.2020

Opatření obecné povahy vlády České republiky ze dne 15.3.2020

Usnesení vlády České republiky č.83 ze dne 15.3.2020

Omezení provozu obecního úřadu Mirkovice

Usnesení vlády České republiky č.82 ze dne 14.3.2020

Mimořádné opatření Ministerstva vnitra České republiky ze dne 13.3.2020

Usnesení vlády České republiky ze dne 14.3.2020 č.211 o přijetí krizivého opatření

Nařízení a usnesení vlády České republiky č.75-81

Uzavření knihovny v Mirkovicích

Informace k vyhlášení nouzového stavu

Mimořádné opatření Ministerstva vnitra

Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky a o přijetí krizových opatření

Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu

Obecně závazná vyhláška obce Mirkovice č.1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2019 o místním poplatku z pobytu

Oznámení - zveřejnění záměru prodeje pozemků v k.ú. Zahrádka u Mirkovic

Ples obcí Zubčice a Mirkovice plánovaný na 21.3.2020 je z důvodu mimořádného opatření MZ zrušen.O případném náhradním termínu budeme včas informovat!

Rozpočtové opatření č.1/2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 10.3.2020 od 18:00hod.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinnosti od 11.3.2020

Ples obcí Zubčice a Mirkovice

Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice

Dotace pro podnikatele

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999

Karneval pro dospělé

Karneval pro děti

Konání zastupitelstva JK

Den otevřených dveří ZŚ Zubčice

Informace k dani z nemovitostí - nová osvobození od roku 2020

Usnesení- dražební vyhláška

Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2020

Pozvánka na VH Honebního společensta Mirkovice

Schválený střednědobý výhled

Schválený rozpočet rok 2020

Ceník služeb pro obyvatelstvo platný od 1.1.2020

Rozpočt. opatření č.9/2019

Rozpočt. opatření č. 8/2019

Obecně závazná vyhláška č.5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č.4/2019,o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mirkovice

Obecně závazná vyhláška č.3/2019,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č.2/2019, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č.1/2019,o místním poplatku z pobytu

Rozhodnutí SPU- návrh KPÚ v k.ú. Mirkovice

Oznámení - zveřejnění záměru pronájmu pozemku v k.ú. Mirkovice

Oznámení - zveřejnění záměru pronájmu pozemků v k.ú. Zahrádka u Mirkovic a v k.ú. Chabičovice

Oznámení - zveřejnění záměru propachtování pozemků v k.ú. Zahrádka u Mirkovic

Oznámení - zveřejnění záměru propachtování pozemků v k.ú. Zahrádka u Mirkovic

Oznámení - zveřejnění záměru propachtování pozemků v k.ú. Malčice

Opatření obecné povahy č.1/2015-změna č.1

Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice

Veřejná vyhláška MZ - Opatření obecné povahy

Návrh střed. výhledu rozpočtu 2021 -2023

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2020

Oznámení 25. zasedání zastupitelstva JK

VV - Návrh opatření obecné povahy

Návrh rozpočtu RSOV Vltava

Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice

Opatření obecné povahy č. 1/2015 /změna/

Veřejnoprávní smlouva - řešení přestupků

Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice

Oznámení - 24.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Zaměr prodeje stavebních pozemků ZTV Mirkovice-2.kolo

Oznámení o zamýšleném převodu

Oznámení o přerušení dodávky el. energie(1.11.2019 - Zahrádka u Mirkovic)

Veřejná vyhláška-návrh 4.aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a informace o možnosti uplatnit připomínky k zpracovanému návrhu

Nabídka JK - - pomoc při výsadbě nových stromků

Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy -stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - veřejná vyhláška

Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice

Dražební vyhláška

Oznámení konání zastupitelstva JK

Oznámení - zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. Mirkovice

Veřejná vyhláška MZ . opatření obecné povahy

Poskytnutí informace dle zákona č. 106

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Zahrádka u Mirkovic

Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ v k.ú.Zahrádka u Mirkovic

Zaměr prodeje stavebních pozemků ZTV Mirkovice- 1.kolo

Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice

závěrečného účet obce Mirkovice

Rozhodnutí SPÚ - návrh KPÚ k.ú. Mirkovice

Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice

Oznámení - o zveřejnění Územní studie Mirkovice - zastavitelná plocha Z 15

Veřejná vyhláška - Změna č. 1 UP Mirkovice

Oznámení - 22. zasedání zastupitelstva JK

Návrh závěrečného účtu obce

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - ředitel LDO Přídolí

Usnesení - dražební vyhláškla

Závěrečný účet RSOV Vltava

Veřejná vyhláška

Výsledky voleb do Evropského parlamentu

Veřejná vyhláška

21.zasedání Zastupitelsva Jihočeského kraje

Pozvánka na jednání VH Honebního společenstva Zubčice

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Malčice

Manuál pro vyplácení nájmů z honebních pozemků HS Věžovatá Pláně

Porovnání položek výpočtu (kalkulace) cen vodného a stočného za rok 2018 a dosažení skutečnosti v témže období

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do EP 2019

Pozvánka za zasedání ZO Mirkovice

Veřejná vyhláška, daň z nemovitostí na rok 2019

Rozhodnutí o návrhu KoPÚ v k.ú.Malčice

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 -informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Veřejná vyhláška - Územní studie Mirkovice, zastavitelná plocha Z15

Veřejná vyhláška MZ

Pozvánka - Zastupitelstvo JK

Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška a opatření obecné povahy-kormorán veliký

Výroční zpráva za rok 2018(poskytování informací)

Pozvánka na zasedání ZO Mirkovice

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mirkovice

Rozhodnutí o návrhu KoPÚ Zahrádka u Mirkovic

Zrušení dražebního jednání - exekuce

Oznámení o konání zastupitelstvo JK

Pronájem sociálního bytu

Přerušení dodávky elektr. energie

Oznámení - zveřejnění rozpočtu

Příloha č. 1 k OZV 2/2015

Pozvánka na zasedání ZO

Veřejná zakázka - ZTV Mirkovice - komunikace

Návrh rozpočtu Fondu obnovy vodohospodářského majetku na rok 2019

Návrh střednědobého výhledu

Návrh rozpočtu na rok 2019

Zasedání zastupitelstva JK

Návrh střednědoběho výhledu rozpočtu RSOV

Infomace o konání zasedání ZO

Usnesení z 1. zasedání ZO

Dražební vyhláška

Oznámení o zamýšleném převodu

Rozhodnutí SPÚ - pozemkové úpravy

Oznámení - zveřejnění záměru prodeje

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva JK

Usnesení - dražební vyhláška

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Mirkovice (29.12.2016)

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Mirkovice (19.12.2016)

Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Mirkovice (28.11.2016)

Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Mirkovice (31.10.2016)

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Mirkovice (3.10.2016)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z ropočtu obce Mirkovice č. 1092018

Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce

Oznámení zveřejnění rozp. opatření - seznam

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019

Oznámení - zveřejnění rozp. opatření DSO Poluška

16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Mirkovice 2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z ropočtu obce Mirkovice č. 1092018

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o zamýšleném převodu pozemků

Pozvánka na zasedání ZO

Oznámení o vystavení návrhu KPÚ k.ú. Zahrádka u Mirkovic

OZV č. 1/2018 o nočním klidu

KPÚ Malčice - oznámení o vystavení návrhu KPÚ

Informace o počtu a sídle voleb. okrsků

Veřejná zakázka - Techn. infrastruktura pro výstavbu 18 RD Mirkovice - Veřejné osvětlení ZTV Mirkovice

Oznámení - povolení uzavírky MK

Oznámení - Záměr výpůjčky

Oznámení - Záměr prodeje

OZV obce Mirkovice č. 1/2018 o nočním klidu

Opatř. obecné povahy - Ochr. pásmo let. pozem. zařízení

Pozvánka na zasedání ZO

Nalezená věc

GDPR

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Oznámení – zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů

Stanovení místní úpravy provozu

Oznámení o zamýšleném převodu

Veřejná zakázka: Rekonstrukce malé vodní nádrže Malčice

Výroční zpráva za rok 2012

Veřejná zakázka: Rekonstrukce objektu čp.54 v Mirkovicích