Kultura

Plán kulturních a sportovních akcí pořádaných obcí Mirkovice v roce 2021

Plán kulturních a sportovních akcí pořádaných obcí Mirkovice v roce 2021 

 

Červen

19.6. Turnaj v malé kopané v Mirkovicích

Červenec

17.7. Nohejbalový turnaj v Zahrádkách

24.7. Letecký den v Zahrádkách

31.7. Zahrádecká pouť

 

Srpen

21-22.8. Celorepublikové závody minikár Žaltice

28.8. Loučení s létem 

 

Září

 Turnaj v nohejbale 

Letní kino 

 

Říjen

23.10. Turnaj ve volejbale dvojic 

24.10. Drakiáda

 

Listopad

 

Rozsvícení vánočního stromu

 

Prosinec

Mikulášská nadílka

 

 

Změna programu vyhrazena, bližší info na webu obce (www.mirkovice.cz) a na vývěskách.